Training vroegtijdig signaleren bespreekbaar maken van alcoholproblematiek

  • Intro
  • Iets voor u?
  • Inhoud
  • Praktisch

Van alle werkende Nederlanders is een op de zes een riskante drinker. Dit betekent dat bijna 17 van de 100 werkenden problemen ondervinden door hun drinkgedrag. Hierdoor lopen ze risico’s. Niet alleen voor hun eigen veiligheid en die van anderen op het werk, maar ook wat betreft hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De training is ontwikkeld voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals die actief betrokken zijn bij verzuimbegeleiding en preventie. Als onafhankelijke adviseur kun je een belangrijke rol spelen in zowel het bespreekbaar maken, als begeleiden van alcoholproblematiek.

 

Alcohol drinken lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Ook bij gematigd gebruik levert het Bedrijfsartsen en andere arboprofessionals zijn bij uitstek geschikt om in bedrijven bespreekbaar te maken hoe je de gevolgen van problematisch middelengebruik voor kunt zijn. Om bedrijfsartsen en werkgevers te ondersteunen is een praktische ADM-toolkit ontwikkeld. Preventief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) geeft richting en houvast. In dit beleid leg je onder meer vast hoe medewerkers worden geïnformeerd over de risico’s van middelengebruik en waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben over hun eigen gebruik of dat van hun collega’s. Ook beschrijf je de verantwoordelijkheden en hoe de organisatie omgaat met zorgen.

Tijdens de training ga je praktisch aan de slag met motiverende gesprekvoering. We laten je zien hoe je op een rustige en neutrale manier (zonder veroordeling van het gedrag) een gesprek over alcoholgebruik kunt voeren. Motiverende gesprekstechnieken helpen om feedback en advies te geven als risicovol alcoholgebruik is geconstateerd.  Het doel is de medewerker te motiveren om zelfstandig zijn of haar gedrag te veranderen. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de behoefte van de medewerker zelf zijn er verschillende opties voor hulp. Deze variëren van zelfhulp tot kortdurende motiverende bedeleiding of verwijzing naar meer intensieve hulpverlening.

Mooie bijvangst is dat je motiverende gespreksvoering breed in kunt zetten. Niet alleen bij (problematisch) ADM-gebruik, maar ook voor gedragsveranderingen bij andere leefstijlthema’s.

Organisator

Deze training is ontwikkeld door:

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA)

Studielast

De training bestaat uit een dag en vindt plaats op het Trimbos-instituut (Utrecht).

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training vragen wij je het online beschikbare materiaal (de NVAB Leidraad ADM-beleid en de Werkwijzer Vroegsignalering Alcoholproblematiek) door te nemen en deze af te sluiten met een online toets. Hiervoor heb je  ca. 1 uur nodig.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijg je toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ABSG.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wilt u op bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier uw e-mailadres in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.