Training ADM-beleid voor vroegsignalering alcoholproblematiek op de werkvloer

  • Intro
  • Iets voor u?
  • Inhoud
  • Praktisch

Medewerkers die (veel) teveel alcohol, drugs en/of medicijnen gebruiken, lopen risico’s. Voor hun veiligheid op het werk, maar ook wat betreft hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Als bedrijfsarts en HR-professional ben je verantwoordelijk om in je bedrijf te bespreken hoe je de gevolgen van problematisch middelengebruik voor kunt zijn. Een preventief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) geeft daarbij richting en houvast.

De training is ontwikkeld voor bedrijfsartsen en vertegenwoordigers van de werkgever (zoals HR-professionals, Bedrijfsmaatschappelijk werkers, Vertrouwenspersonen, Preventiemedewerkers of Vitaliteitsadviseurs). Optimaal resultaat krijg je als je je als koppel aanmeldt met een collega waarmee je al samenwerkt.

Het klinkt vaak zo gezellig. Een wijntje. Een biertje. Een bubbeltje. Alcohol drinken lijkt vaak onschuldig, maar dat is het niet. Ook bij gematigd gebruik levert het gezondheidsrisico’s op. En medewerkers die (veel) teveel alcohol, drugs en/of medicijnen gebruiken, lopen risico’s. Voor hun veiligheid op het werk, maar ook wat betreft hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Een op de zes werkenden, zo’n 1,6 miljoen mensen, drinkt riskant[1]. Als bedrijfsarts en HR-professional ben je verantwoordelijk om in je bedrijf te bespreken hoe je de gevolgen van problematisch middelengebruik voor kunt zijn. Een preventief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) geeft daarbij richting en houvast. In dit beleid leg je onder meer vast hoe je medewerkers informeert over de risico’s van middelengebruik en waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben over hun eigen gebruik of dat van hun collega’s. Ook beschrijf je verantwoordelijkheden is en hoe de organisatie ermee omgaat wanneer er zorgen zijn. Zodat mensen niet aan hun lot worden overgelaten.

Om bedrijfsartsen en werkgevers te ondersteunen is een ADM-toolkit ontwikkeld. Dat is handig, maar hoe ga je daar echt mee aan de slag? Wie heeft welk verantwoordelijkheid en hoe werk je daarbij samen? Hoe zorg je dat je nut en noodzaak van een ADM-beleid op de agenda krijgt? Dit en meer leer je tijdens de training ‘ADM-beleid voor vroegsignalering alcoholproblematiek op de werkvloer’.

[1] Riskante drinker: drinkt zodanig dat er problemen worden ervaren door het drinkgedrag, bijvoorbeeld verplichtingen niet na kunnen komen, spijt hebben van het alcoholgebruik of van anderen het advies krijgen om minder te drinken.

Organisator

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA)

Studielast

De training bestaat uit een dag en vindt plaats op het Trimbos-instituut (Utrecht).

Voorbereiding
Voorafgaand aan de training vragen wij je het online beschikbare materiaal (de ADM-toolbox) door te nemen en deze af te sluiten met een online toets. Hiervoor heb je  ca. 2 uur nodig.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijg je toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door ABSG voor 6 punten en door Registerplein (voor BMW) voor 8 punten en bij Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.