Auditor ROPI-R: meten van herstelondersteunende zorg

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer de ROPI-R af te nemen zodat u kunt meten of teams en organisaties binnen de ggz voldoende herstelondersteunende zorg bieden.

Wat leert u?

 • Opbouw, inhoud en achtergronden van de ROPI-R
 • Organiseren van de afname van de ROPI-R in een team of organisatie
 • Afnemen van interviews
 • Werken met een cliëntenpanel
 • Opstellen van een ROPI-R-verslag

Samenvatting

Deze training wordt nu als online training aangeboden. Heeft u zich dit jaar ingeschreven voor deze training, dan heeft u een e-mail hierover ontvangen. Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Cliënten in de langdurige ggz ervaren soms weinig regie over hun eigen leven. Herstelondersteunende zorg is erop gericht om hen te stimuleren meer de regie te gaan nemen. De ROPI-R is een instrument waarmee u in eigen organisatie kunt meten waar u staat op het gebied van herstelondersteunende zorg en wat u op dit gebied eventueel nog kunt verbeteren. Het Trimbos-instituut heeft de Amerikaanse versie van deze index samen met experts uit de praktijk vertaald naar de Nederlandse situatie. Na afronding van de basistraining (4 uur) en de apart te volgen terugkomdag (4 uur) bent u auditor ROPI-R en kunt u de ROPI-R zelfstandig afnemen in uw eigen organisatie en als externe auditor in andere organisaties.

Behoort u tot de doelgroep?

De training is ontwikkeld voor professionals in de langdurige ggz.

 • Teamleiders
 • Hulpverleners
 • Ervaringsdeskundigen
 • Stafmedewerkers

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

U bent bekend met herstelondersteunende zorg en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk binnen de ggz. Bij voorkeur bent u enkele jaren werkzaam in de langdurende zorg op minimaal hbo-niveau.

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een ander aanvangsniveau of andere werkervaring? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De oorspronkelijke Amerikaanse versie van deze index is door het Trimbos-instituut in samenwerking met verschillende experts uit de praktijk vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie. Inmiddels is er in Nederland en België veel ervaring opgedaan met de ROPI en heeft het instrument zich bewezen als een goede graadmeter voor het weergeven van de mate van herstelondersteunende zorg door een team. In 2016 is de Nederlandse ROPI op basis van praktijkervaringen grondig herzien en aangepast, met de ROPI-R – met de R van ‘revised’ – als resultaat.

Resultaat

Na afronding van de basistraining en de terugkomdag bent u auditor ROPI-R.

 • U kunt de ROPI-R zelfstandig afnemen in uw eigen organisatie en als extern auditor bij andere organisaties.
 • U weet op welke wijze de ROPI-R binnen het beleidskader van uw organisatie past.
 • U kunt zelfstandig een ROPI-verslag opstellen en suggesties voor verbeterpunten geven.

Certificaat

Na het doorlopen van de basistraining en de terugkomdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

Het doel van deze training is om te leren hoe u de ROPI-R op een zorgvuldige manier kunt afnemen. Na de basistraining gaat u praktijkervaring opdoen in uw eigen organisatie met het afnemen en de verslaglegging. Op de terugkomdag verdiept u uw kennis en wisselt u ervaringen uit met de andere deelnemers.

LET OP! De training bestaat uit twee delen van elk 4 uur: een basistraining en een terugkomdag. U dient zich voor beide onderdelen apart in te schrijven. U kunt pas inschrijven voor de terugkomdag na afronding van de basistraining en goedkeuring van uw ROPI-R verslag door de trainer.

Herstelondersteunende zorg

Deze vorm van zorg helpt mensen met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. De zorg is niet gericht op herstel in de zin van volledige genezing, maar op het vermogen om weer zelf de regie over het leven te voeren. Steeds meer organisaties binnen de ggz omarmen deze visie.

Over de ROPI-R

De Recovery Oriented Practices Index – Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u na kunt gaan in hoeverre teams of organisaties op koers liggen wat betreft het bieden van herstelondersteunende zorg. Door de ROPI-R op verschillende momenten af te nemen, kunt u volgen in hoeverre ‘herstel’ centraal staat in de behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten bieden handvatten bij het opstellen van verbeterplannen.

Onderwerpen basistraining

 • Opzet en inhoud van de verschillende onderdelen van de afname:
  – Interviews met medewerkers
  – Interview met cliënten
  – Inzage van documenten
 • Organisatie van de afname
 • Oefenen met verschillende onderdelen
 • Maken van een verslag

Onderwerpen terugkomdag

 • Uitwisselen van ervaringen met afname en verslaglegging
 • Verdieping van kennis aan de hand van feedback op de verslagen van de deelnemers
 • Herhalingsoefeningen met scoren

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Zelfstudie
 • Intervisie

Trainer(s)

Sociaal en cultureel antropoloog Anneke van Wamel werkt sinds 1997 bij het Trimbos-instituut, de laatste jaren binnen het programma Zorg en Participatie. Zij heeft veel ervaring met het afnemen van auditinstrumenten, waaronder de ROPI. Daarnaast geeft zij ROPI-trainingen, zowel bij het Trimbos-instituut als op locatie bij andere organisaties.

Meer informatie

• Lees meer over herstelondersteunende zorg
• Brochure ‘Verhalen van herstel’ (€ 10,95, te bestellen via de webwinkel)
• Publicatie ‘Samen werken aan herstel’ (gratis download)

 

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Er is geen voorwerk nodig voor het volgen van de basiscursus. Na de training gaat u in uw eigen praktijk ervaring opdoen met het afnemen van de ROPI-R en het maken van verslagen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 295,00 excl. btw

Prijs inclusief digitaal trainingsmateriaal.

NB De kosten voor de basistraining en de terugkomdag worden apart gefactureerd (elk € 295,00). De gehele training kost € 590,00 excl. btw. Voor de terugkomdag moet u zich apart aanmelden na afronding van de basistraining en goedkeuring van uw verslag.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

 

Wil je een bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier je e-mailadres in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.