Open en Alert Ontwikkellab

  • Intro
  • Iets voor u?
  • Inhoud
  • Praktisch

Leer problematisch gamegedrag te herkennen en effectief beleid te ontwikkelen binnen de residentiële jeugdhulp, Justitiële Ieugdinrichtingen (JJi’s) en de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die werken met jongeren, bijvoorbeeld in de residentiële jeugdhulp, Justitiële Ieugdinrichtingen (JJi’s) en de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Programma

Gamen is populair in Nederland: onder scholieren spelen zo’n 80% van de jongens wekelijks tot bijna dagelijks computerspellen, en tussen de 32 en 69% van de adolescenten heeft weleens via internet gegamed. Problematisch gamen komt voor bij ongeveer 3 á 4% van de adolescente gamers. Ook binnen bovengenoemde settings wordt door veel jongeren gegamed. Voor professionals roept dit vragen op als: wanneer spreek je van problematisch gamen, hoe herken en signaleer je dit en hoe maak je hier beleid op?

Gedurende 2019 vinden er een aantal Ontwikkellabs Open en Alert plaats met als doel het programma aan te laten sluiten bij actuele thema’s uit de praktijk. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 juni 2019 van 10:00 tot 12:30 bij het Trimbos-instituut en gaat over gamen.

Open en Alert is een programma dat zich richt op het voorkomen van problematisch alcohol- en drugsgebruik in settings zoals de residentiële jeugdhulp, Justitiële Ieugdinrichtingen (JJi’s) en de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het programma biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van visie en beleid, deskundigheidsbevordering van medewerkers en samenwerking met instellingen voor verslavingszorg.

Prijs

€ 0,00 excl. btw

Deelname is gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wilt u op bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier uw e-mailadres in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.