Werknemers onder invloed - Zomersessie

Een kater op maandag of een dinsdagdip de dag erna. Als werkgever kun je te maken krijgen met medewerkers die de gevolgen van een weekend met drank en drugs mee naar het werk nemen.

Behoort u tot de doelgroep?

  • Deze sessie is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben het medewerkers die Alcohol, Drugs en Medicijnen kunnen gebruiken en/of onder invloed ervan zijn van tijdens het werk. Bijvoorbeeld: HRM, Directie, OR en ARBO.
  • Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers

Resultaat

Na deze middag weet je waar een goed ADM-beleid aan voldoet en hoe je hiermee aan de slag kunt. 

Programma

Medewerkers die onder invloed van middelen fouten maken of ongelukken veroorzaken? Je moet er niet aan denken. De gevolgen van alcohol en drugs op de werkvloer kunnen bovendien aardig in de kosten lopen, ook door de teruglopende productiviteit. En dan hebben we het nog niet over reputatieschade die je bedrijf kan oplopen als via de (social) media bekend wordt dat er alcohol of drugs in het spel waren.

Een goed Alcohol-, Drugs- en Medicijn (ADM) beleid helpt werkgevers en werknemers met regels en afspraken, preventie, signalering en zorg. Dit past in de toenemende aandacht die werkgevers besteden aan gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers.

Maddy Blokland en Camilla de Jong van het Trimbos-instituut zullen het programma zoveel mogelijk afstemmen op vragen en wensen van de deelnemers, maar in hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

Informatie over Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM) op de werkvloer

  • De cijfers | Hoe vaak komt het voor en welke middelen zien we vooral

  • De kwesties | Wat zijn de risico’s en voorbeelden uit de praktijk (zowel onze ervaringen als die van de deelnemers)

  • De mogelijkheden | Voorbeeld van een ADM-beleid en hoe het zit met AVG, al dan niet testen, bedrijfsborrels wel/niet alcoholvrij, etcetera

  • Wat heb je geleerd en wat neem je mee terug naar jouw bedrijf? 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maddy Blokland via mblokland@trimbos.nl

 

Bekijk alle Zomersessies

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 95,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.