Werken met groepen

Haal de trainer in uzelf naar boven (Train de trainer)

Trainingen geven aan groepen is uitermate boeiend, waar vaak meer voor nodig is dan gedegen vakkennis of ervaring in het geven van voorlichting. Tijdens de nieuwe train-de-trainerstraining 'Werken met groepen' is er aandacht voor het opzetten van een goede training en het oefenen met een aantal trainersvaardigheden.

Deze korte train-de-trainer is bedoeld voor preventiewerkers en voorlichters die zich meer willen verdiepen in het geven van trainingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe kunt u een stimulerende training geven?
  • Leerstijlen van deelnemers
  • Opzetten en uitvoeren van oefeningen
  • Inzetten van diverse werkvormen
  • Geven van feedback
  • Omgaan met weerstand 

Deze training is bedoeld voor preventiewerkers en/of gezondheidsvoorlichters die werkzaam zijn in instellingen voor verslavingszorg en GGD-en.

Voor mensen die veel ervaringen met het geven van trainingen hebben is dit aanbod minder relevant. Neem contact met het trainingsbureau om u hierover voor te laten lichten.

Na het volgen van deze training zijn deelnemers in staat bijeenkomsten waarbij trainingservaring vereist is aan te bieden. Denk hierbij aan horecatrainingen (zoals Barcode of Goed Gastheerschap Coffeeshop), trainingen voor docenten (zoals Frisse Start) of andere relevante trainingen aan diverse doelgroepen.

Verschillende, door het Trimbos-instituut uitgezette trainingen sluiten op deze training aan.

Duur
1 dag 10.00-16.30 uur
Prijs
€ 295,00
Trainer
Susanne Weingart, sweingart@trimbos.nl
en Maddy Blokland (coördinator trainingsbureau)

Meer trainingen