Muziektherapie en muziekagogie in de chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg

Tijdens dit webinar krijg je een beeld van de overwegingen die meespelen bij het inzetten van een muziektherapeut of muziekagoog, hoe de behandeling of begeleiding er vervolgens uitziet en wat de meerwaarde is van deze ‘Stepped Care’ benadering voor onze bewoners.

Wat leert u?

Muziek brengt van alles in mensen teweeg en speelt vaak een belangrijke rol in een mensenleven. Het brengt je in beweging, roept emoties en herinneringen op en brengt je in verbinding met jezelf en met de ander. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen therapie en agogie? Welke discipline zet je om welke redenen in bij welke bewoners? En hoe vullen deze discipline elkaar aan? Beiden zetten muziek in, maar vanuit een andere focus. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven Susanne en Carlijn je een inkijkje in het inzetten en aanbieden van muziek in de chronische psychiatrie.

De webinar vindt plaats op 28 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

Behoort u tot de doelgroep?

Zorgprofessionals: verpleegkundigen, psychologen, artsen etc.

Programma

Sprekers: Carlijn van der Eng (Atlant) en  Susanne Tavares Mauricio (Atlant)

Organisator

NKOP/Trimbos-instituut

Studielast

N.v.t.

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.