Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis II (VERS II)

Het VERS II aanbod sluit aan op de VERS I. Deelname aan VERS II is alleen mogelijk als u de eerste training al heeft afgerond.

Tijdens deze trainingdag maakt u kennis met het vernieuwde VERS II materiaal. De thema's van de verschillende bijeenkomsten zijn onder andere:

 • Concrete doelen bepalen
 • Vertrouwen en risico’s nemen in relaties
 • Omgaan met boosheid
 • Hanteren van impulsiviteit
 • Omgaan met conflicten in relaties
 • Een draaiboek maken (om met moeilijke situaties om te gaan)
 • Assertiviteit
 • Keuzes maken

 

Voor hulpverleners met minimaal een HBO beroepsopleiding en met ervaring in groepsbehandeling (kennis van borderlinepersoonlijkheidsstoornissen is een pré):

 • SPV-ers
 • Verpleegkundig Specialisten
 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Psychiaters
 • Vaktherapeuten

NB U heeft hiervoor de VERS I training afgerond en ervaring met dit programma in de praktijk opgedaan.

Na het volgen van deze trainingsdag kunt u het VERS II programma binnen uw organisatie uitrollen en verzorgen.

Duur
9:30 - 16:30
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij VGCT, FGzPT, V&VN en NVvP
Prijs
€ 395,00
Trainer
Jeannet Miedema, non-verbaal therapeut en Horusta Freije, klinisch psycholoog

Nadat cliënten VERS I hebben afgerond, is er een VERS II cursus, die hen helpt om meer op eigen benen te staan. Gedurende deze cursusperiode heeft de cliënt daarnaast contact met individuele behandelaar.

Kenmerken van het VERS II programma:

 • Er is geen vast start- en sluitdatum
 • Deelnemers kunnen tijdens het programma in- en uitstromen
 • Bijeenkomsten duren twee tot drie uur en zijn éénmalig per twee of drie weken
 • Mogelijkheid voor enkele thema’s ‘op herhaling’
 • Looptijd VERS II één tot anderhalf jaar bij het doorlopen van het hele programma

Meer trainingen