Trauma bij ouderen

In deze gratis webinar van het NKOP bespreken we onderwerpen als trauma op latere leeftijd, bejegening en psychologische behandeling van ouderen met traumagerelateerde klachten.

Samenvatting

Gedurende het hele leven kunnen mensen traumatische ervaringen meemaken. Sinds dit jaar denken we dan niet alleen aan oorlogservaringen of natuurrampen, maar ook aan de gevolgen van een wereldwijde epidemie, zoals Covid-19. Onderzoek naar sociale isolatie heeft duidelijk gemaakt dat oude pijn in alle hevigheid kan terugkeren. Psychologische traumabehandeling van ouderen is mogelijk en kan effectief zijn. Wanneer behandeling wordt aangeboden, staan behandelaars voor de vraag welke aanpassingen van een standaardprotocol nodig en mogelijk zijn.

Onderwerpen als herkenning, bejegening en behandeling komen in deze webinar aan bod. Daarnaast komen ouderen zelf aan het woord in de vorm van twee vignetten en worden vragen van deelnemers behandeld. .

De webinar vindt plaats op 19 november van 15.00 tot 17.00 uur.

Behoort u tot de doelgroep?

Deze webinar is bedoeld voor zorgprofessionals die werkzaam zijn in de VVT of GGZ sector.

Programma

Psychologische behandeling van trauma gerelateerde klachten bij ouderen is mogelijk en effectief. In een onderzoek naar twee behandelvormen bij deze doelgroep hebben wij de resultaten vergeleken als de aandacht zicht richt op het verleden of juist het heden. De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van voorbeelden en ook cijfers. Tot slot gaan we in op aanpassingen van bestaande onderzoeksprotocollen voor ouderen en worden vragen van deelnemers behandeld.

Trainer(s)

Jeannette Lely, Christian Klijs (Trimbos-instituut)

Organisator

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.