Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond

Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond (Training voor professionals)

Leer als verzorgende beter om te gaan met ouderen met een persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angst.

Verpleeg- en verzorgingshuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische achtergrond. En er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal welbevinden van hun bewoners. Aangezien verzorgenden vaak vooral somatisch opgeleid zijn en soms onthand zijn in het omgaan met ouderen met psychische of psychiatrische problematiek, is aanvullende scholing wenselijk.

De training Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond is bedoeld voor verzorgenden die werkzaam zijn in verpleeghuizen, verzorgingshuizen of de thuiszorg. De training richt zich op persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angst.

Na het volgen van de training:

  • kunt u diverse verschillende persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden (zgn. cluster A, cluster B en cluster C gedrag)
  • kunt u diverse symptomen te herkennen
  • heeft u zicht op meerdere manieren hoe u met bewoners om kunt gaan
  • kunt u reflecteren op uw eigen gedrag in relatie met bewoners.
Duur
1 dagdeel
Prijs
€ 0,00
Trainer

In de training wordt up-to-date en evidence-based theorie over psychiatrische beelden aangeboden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de ingestuurde ervaringen en vragen.

Daarnaast nodigen we verzorgenden uit om te reflecteren op hun eigen gedrag en gevoel en bespreken we alternatieve benaderingswijzen.

Tijdens de training is ook ruimte om te oefenen.Er wordt geoefend met de opdrachten, discussiemomenten en rollenspellen die in de training aan bod komen. De deelnemers ontvangen de handleiding en materialen voor het opzetten en uitvoeren van de training.Meer trainingen