Terugkomdag De Coffeeshopcursus

Houd uw kennis over ‘De Coffeeshopcursus’ up-to-date met de verplichte tweejaarlijkse terugkomdag.

Wat leert u?

Let op: dit is geen bijeenkomst voor coffeeshoppersoneel of –eigenaars. Zij kunnen ‘De Coffeeshopcursus’ volgen via de instelling voor verslavingszorg in hun regio.

Tijdens de verplichte terugkomdag komen actuele ontwikkelingen aan bod die relevant zijn voor de uitvoering van ‘De Coffeeshopcursus’. Denk hierbij aan de laatste wetenschappelijke inzichten over cannabis en gezondheid en veranderingen in wet- en regelgeving en beleid. Ook  komen er actuele voorbeelden uit de praktijk van de coffeeshop voorbij en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere preventiewerkers.

Samenvatting

In een professionele coffeeshop geven medewerkers goede informatie over cannabisgebruik en de risico’s hiervan, creëren zij een veilig klimaat voor klanten en weten zij hoe te handelen in een crisissituatie. Tijdens de train-de-trainer en de bijbehorende terugkomdag leert u als preventiewerker hoe u coffeeshopeigenaars en -medewerkers met behulp van ‘De Coffeeshopcursus’ alles kunt leren wat hiervoor nodig is. Met het geven van deze cursus draagt u bij aan professionalisering van de coffeeshopbranche met als gevolg een positief imago voor de coffeeshop, zowel bij klanten als bij gemeente en politie.

Veel gemeenten stellen deskundigheidsbevordering van personeel van coffeeshops verplicht bij het toewijzen van een exploitatievergunning. ‘De Coffeeshopcursus’ is erkend als geschikte cursus voor dit doel. Na het volgen van de terugkomdag ontvangt u een licentie om met ‘De Coffeeshopcursus’ te mogen blijven werken.

Behoort u tot de doelgroep?

  • U werkt als preventiewerker bij een instelling voor verslavingszorg en u heeft eerder de train-de-trainer voor ‘De Coffeeshopcursus’ gevolgd.
  • Bent u geïnteresseerd in deze terugkomdag maar heeft u een ander aanvangsniveau of andere werkervaring? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

‘De Coffeeshopcursus’, de train-de-trainer en de terugkomdag worden ontwikkeld en georganiseerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met Jellinek. De training wordt gegeven door een medewerker van Jellinek met jarenlange ervaring als preventiewerker in de verslavingszorg. Dit garandeert een combinatie van actuele kennis uit beleid en wetenschap met relevante ervaring uit de praktijk.

Resultaat

Na het volgen van deze terugkomdag behoudt u uw licentie om te werken met ‘De Coffeeshopcursus’. U bent weer weet alles wat nodig is om deze cursus te geven en daarmee coffeeshopmedewerkers en –eigenaars op te leiden tot klantgerichte professionals.

Programma

Tijdens deze terugkomdag van 3 uur komen de volgende actuele onderwerpen aan de orde:

  • Cannabis en gezondheid: wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten over onder meer de interactie tussen THC en CBD en de gezondheidseffecten bij verschillende gebruikswijzen?
  • Het Experiment Gesloten Coffeeshopketen: wat betekent dit voor preventie in en om de coffeeshop?
  • Uitkomsten procesevaluatie De Coffeeshopcursus: wat zijn uitdagingen en kansen voor verdere implementatie?

De terugkomdag duurt 3 uur en wordt elke 2 jaar gegeven. Het deelnemen aan de terugkomdag is verplicht om de licentie voor het uitvoeren van ‘De Coffeeshopcursus’ te behouden.

Meer informatie

Lees meer over cannabis op de website van het Trimbos-instituut

Organisator

Trimbos-instituut in samenwerking met Jellinek

Studielast

Naast de directe contacturen heeft deze terugkomdag een studiebelasting van een halve dag voor het bestuderen van nieuwe materialen.

Digitale leeromgeving

De terugkomdag wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal ontvangt u op de trainingsdag of vooraf via de digitale leeromgeving. In dit laatste geval krijgt u nog bericht.

Prijs

€ 45,00 excl. btw

**Prijs inclusief lunch en trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.