Alcoholtoezicht

Neem kennis van actuele ontwikkelingen en ‘best practices’ op het gebied van alcoholpreventie en toezicht.

Wat leert u?

  • Update van kennis op beleidsmatig en praktisch gebied
  • Workshops gericht op de combinatie van beleid en praktijk
  • Uitwisselen van ervaringen met andere regio’s en disciplines

Samenvatting

De Nederlandse gemeenten hebben een belangrijke taak bij uitvoering en handhaving van de Drank- en Horecawet. Deze jaarlijkse netwerkdag is dé studiedag voor gemeentelijke beleidsmakers, bestuurders, toezichthouders, vergunningverleners en professionals uit de preventiewereld die hier in de praktijk mee te maken hebben. Tijdens deze dag neemt u kennis van actuele ontwikkelingen en ‘good practices’ uit het land op het gebied van preventie en toezicht. Net als voorgaande jaren staat op deze dag het netwerken en delen van ervaringen tussen verschillende regio’s en verschillende disciplines centraal.

Datum nog niet bekend

In oktober 2019 werd deze dag voor de 5e keer georganiseerd. Een nieuwe datum is op dit moment nog niet bekend. Heeft u vragen? Stuur een e-mail

Behoort u tot de doelgroep?

Iedereen die te maken heeft met alcoholbeleid, -toezicht en -handhaving 

  • Beleidsmakers
  • Bestuurders
  • Toezichthouders
  • Vergunningverleners
  • Professionals uit de preventiewereld

Bent u geïnteresseerd in deze dag, maar heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

Deze netwerkdag wordt jaarlijks georganiseerd door het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Het expertisecentrum richt zich op het verspreiden van wetenschappelijke inzichten over alcohol en alcoholpreventie en het stimuleren van de toepassing daarvan..

Resultaat

Na deze netwerkdag bent u helemaal bij op het gebied van alcoholpreventie en -toezicht en heeft u contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld met collega’s in het land..

Programma

De datum voor 2020 is op dit moment nog niet bekend

Tijdens deze netwerkdag bieden wij u jaarlijks de gelegenheid om kennis te nemen van actuele ontwikkelingen en ‘good practices’ uit het land op het gebied van alcoholpreventie en -toezicht. Net als voorgaande jaren staat op deze dag het netwerken en delen van ervaringen tussen verschillende regio’s en verschillende disciplines centraal.

Heeft u vragen? Neem contact op.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Prijs nog niet bekend

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.