Preventie van depressie bij kinderen en jongeren

Groepstraining van 1 dagdeel (3 uur) voor mensen die werken in het onderwijs, bij de jeugdzorg of in een huisartsenpraktijk (Training)

Leer hoe u de signalen van een depressie op tijd herkent, wat u zelf kunt doen en naar wie u kunt doorverwijzen.

Eén op de vijf jongeren is wel eens somber of heeft depressieve klachten. Vaak zijn er wel signalen, maar die zijn niet altijd makkelijk te herkennen en ze verschillen ook per leeftijd. Tijdens deze training leert u om deze signalen beter te herkennen. U leert ook hoe u zelf het gesprek kunt aangaan en naar wie u kunt doorverwijzen. 

Gebaseerd op kennis én praktijk 

Trainer Ireen de Graaf is onderzoeker in de jeugd-ggz en werkt daarnaast als preventiewerker met kinderen en jongeren (en hun ouders) met psychische klachten, waardoor de combinatie van kennis over depressie met ervaringen uit de praktijk gewaarborgd is.

Werkvormen

De training bestaat uit verschillende elementen: een presentatie, filmpjes, oefeningen en casusbesprekingen. 

  • Mensen die werken in het onderwijs, zoals zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren, schoolmaatschappelijk werkers, verzuimcoördinatoren en docenten.
  • Jeugdprofessionals in buurt- en wijkteams, welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en CJG-medewerkers. 
  • Huisartsen, praktijkondersteuners (POH en POH GGZ) en doktersassistenten. 

Staat uw functie er niet bij en bent u wel geïnteresseerd in de training? Neem contact met ons op.

  • U kunt somberheid en de signalen van depressie bij kinderen en jongeren tijdig herkennen, zodat de ontwikkeling van een echte depressie voorkomen kan worden.
  • U weet wanneer u het beste kunt doorverwijzen en wat daarin mogelijk is.
  • U weet hoe u een gesprek over somberheid kunt aangaan en kent de do’s en don’ts.
Duur
9:30 - 12:30 uur
Accreditatie
In aanvraag bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Prijs
€ 349,00
Trainer
Ireen de Graaf, igraaf@trimbos.nl
Datum
dinsdag 01 oktober 2019
 
Inschrijven

Lees meer over preventie van depressie op onze website.

Meer trainingen