Preventie van depressie bij kinderen en jongeren

Leer hoe u de signalen van een depressie bij kinderen en jongeren op tijd herkent, wat u zelf kunt doen, wanneer u beter kunt doorverwijzen en naar wie.

Wat leert u?

 • Herkennen van somberheid en signalen van depressie
 • Do’s en don’ts van een gesprek over somberheid
 • Doorverwijzing naar passende hulp

Samenvatting

Eén op de vijf jongeren is wel eens somber of heeft depressieve klachten. Vaak zijn er wel signalen, maar die zijn niet altijd makkelijk te herkennen en ze verschillen ook per leeftijd. Mensen die werken in het onderwijs, bij de jeugdzorg of in een huisartsenpraktijk hebben een belangrijke taak bij het signaleren en bespreekbaar maken van dit soort klachten, zodat ze indien nodig kunnen doorverwijzen naar passende hulp. Na deze training herkent u de signalen op tijd en weet u hoe u het gesprek kunt aangaan en wanneer u het beste kunt doorverwijzen. De trainer is werkzaam als preventiewerker én als onderzoeker, waardoor praktijkervaring gecombineerd wordt met recente wetenschappelijke inzichten.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt met kinderen en jongeren in het onderwijs, de jeugdzorg of een huisartsenpraktijk en heeft behoefte aan verdieping van uw kennis en vaardigheden op het gebied van het signaleren en bespreekbaar maken van somberheid en depressie.

 • Mensen die werken in het onderwijs, zoals zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren, schoolmaatschappelijk werkers, verzuimcoördinatoren en docenten
 • Jeugdprofessionals in buurt- en wijkteams, welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en CJG-medewerkers
 • Huisartsen, praktijkondersteuners (POH en POH GGZ) en doktersassistenten. 

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

 

Leer van de experts

Trainer Ireen de Graaf is onderzoeker in de jeugd-ggz en werkt daarnaast als preventiewerker met kinderen en jongeren (en hun ouders) met psychische klachten, waardoor de combinatie van kennis over depressie met ervaringen uit de praktijk gewaarborgd is.

Resultaat

 • U kunt somberheid en de signalen van depressie bij kinderen en jongeren tijdig herkennen, zodat de ontwikkeling van een echte depressie voorkomen kan worden.
 • U weet wanneer u het beste kunt doorverwijzen en naar wie.
 • U weet hoe u een gesprek over somberheid kunt aangaan en kent de do’s en don’ts.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

In aanvraag bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Programma

Tijdens deze training van 3 uur verdiept u uw kennis, oefent u vaardigheden en bespreekt u ervaringen uit de praktijk.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Oefensituaties
 • Video
 • Casusbesprekingen

Trainer(s)

Ireen de Graaf werkt bij het Trimbos-instituut als onderzoeker in de jeugd-ggz en werkt daarnaast ook als preventiewerker met kinderen en jongeren (en hun ouders) met psychische klachten bij Arkin/Jellinek Utrecht.

Meer informatie

Lees meer over de preventie van depressie op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Er is geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 349,00 excl. btw

*Prijs inclusief trainingsmateriaal (exclusief lunch)

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.