Preventie van depressie

(e-Learning)

Wat is het, hoe signaleer je het en welke stappen kun je ondernemen om een depressie te voorkomen? Duur: 6 x 30 minuten.

Met de online training "Preventie van depressie" leert u in zes lessen van elk 30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

Leer van de experts

De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit garandeert een combinatie van actuele wetenschappelijke kennis met ervaring uit de praktijk.

Door een groep van 60 beroepskrachten is de e-learning gunstig beoordeeld. Ook blijkt uit een voor- en nameting dat deze cursisten de beoogde kennis en vaardigheden voldoende hebben aangeleerd.

Preventie van depressie

Het doel van de e-learning is om de preventie van depressie door zorgverleners in de nulde- en eerstelijnszorg (zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) somatiek, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs) te verbeteren.

Inhoud e-learning

De lessen bestaan uit informatie, korte films en opdrachten. Na de opdrachten krijgt u direct feedback. U leert aan de hand van observaties bij een drietal (fictieve) cliënten/patiënten de aard en de ernst van de klachten in te schatten en aan de hand daarvan suggesties te doen voor een vervolg op maat. Opties daarbij zijn deelname aan welzijnsactiviteiten, deelname aan preventieve zorg, of gerichte klachtbehandeling bij de huisarts. Bij de training hoort een reader, waarin per les de lesstof wordt samengevat. U kunt deze reader downloaden na aanschaf van de e-learning.

Bestel de online training

Professionals in de nulde- en eerstelijnszorg, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) somatiek, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs. Deze hulpverleners werken veelal met risicogroepen voor depressie, volwassenen en ouderen.

Een opleiding op hbo-niveau is vereist.

Na het volgen van de training kunt u depressieve klachten bij cliënten herkennen en bespreekbaar maken. U weet ook wat u kunt doen om de ontwikkeling van een depressie te voorkomen.

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Duur
Zes lessen van elk 30 minuten. U volgt de training in uw eigen tempo, op dagen en tijden dat het u schikt.
Accreditatie
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (3 pnt), VSR voor verpleegkundig specialisten (3 pnt), NVvPO (3 pnt), Registerplein (3 pnt)
Prijs
€ 60,00
Toelichting
Bestellen via de webwinkel (zie hierboven onder 'Omschrijving'), prijs inclusief reader, staffelkorting van 10% bij bestellingen van 50 stuks of meer.
Trainer

Meer trainingen