Preventie van depressie

Leer depressieve klachten bij uw cliënten of patiënten te signaleren en voorkom een depressie met preventief advies (6 x 30 min.)

Wat leert u?

• Herkennen en bespreken van depressieve klachten
• Adviseren en motiveren van cliënten met depressieve klachten om preventieve acties te ondernemen
• Monitoren wat er met dit advies gedaan wordt
• Doorverwijzen naar passende hulpverlening

 

Samenvatting

In Nederland krijgt iets minder dan één op de vijf volwassenen tussen 18 en 64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Als depressieve klachten tijdig gesignaleerd worden, kan eerder actie ondernomen worden om te voorkomen dat er een echte depressie ontstaat. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor zorgverleners in de nulde- en eerstelijn, zoals wijkverpleegkundigen, POH’s, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs.

Na deze e-learning kunt u depressieve klachten herkennen en bespreekbaar maken, en weet u hoe u cliënten kunt motiveren om actie te ondernemen. De training is gebaseerd op een combinatie van resultaten uit onderzoek en praktijkervaring en bestaat uit zes lessen van 30 minuten.

 

Behoort u tot de doelgroep?

Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals in de nulde- en eerstelijnszorg die werken met risicogroepen voor depressie (volwassenen en ouderen) en behoefte hebben aan verdieping van hun kennis over depressie.

 • Wijkverpleegkundigen
 • Praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) somatiek en ggz
 • Maatschappelijk werkenden
 • Ouderenadviseurs

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

 

Vereist aanvangsniveau

Vooropleiding op hbo- of academisch niveau

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een andere vooropleiding? Neem contact met ons op.

 

Leer van de experts

De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit garandeert een combinatie van actuele wetenschappelijke kennis met ervaring uit de praktijk.

Door een groep van 60 beroepskrachten is de e-learning gunstig beoordeeld. Ook blijkt uit een voor- en nameting dat deze cursisten de beoogde kennis en vaardigheden voldoende hebben aangeleerd.

 

Resultaat

 • U heeft kennis van depressies en depressieve klachten en van de risico- en beschermende factoren
 • U herkent (de signalen van) depressieve klachten
 • U kunt (de signalen van) depressieve klachten bespreekbaar maken
 • U kunt mensen met (beginnende) depressieve klachten adviseren en motiveren om preventieve actie te ondernemen
 • U kunt mensen met (beginnende) depressieve klachten op een goede manier doorverwijzen
 • U weet hoe u kunt volgen wat de cliënt met uw adviezen doet

 

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

- Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten
- VSR voor verpleegkundig specialisten: 3 punten
- NVvPO: 3 punten
- Registerplein: 3 punten

Programma

Wat is het, hoe signaleer je het en welke stappen kun je ondernemen om een depressie te voorkomen? Deze vragen worden beantwoord in zes online lessen van 30 minuten, die bestaan uit informatie, korte films en opdrachten. U leert aan de hand van observaties bij een drietal (fictieve) cliënten de aard en de ernst van de klachten in te schatten en suggesties te doen voor een vervolg op maat, zoals welzijnsactiviteiten, preventieve zorg of behandeling bij de huisarts.

U volgt de training in uw eigen tempo, op dagen en tijden dat het u schikt. In de lessen krijgt u na het maken van de opdrachten direct feedback. Bij de training hoort een reader, waarin per les de lesstof wordt samengevat. U kunt deze reader downloaden na aanschaf van de e-learning.

Onderwerpen

 • Les 1: Wat zijn de kenmerken van een depressie en wie hebben een verhoogd risico?
 • Les 2: Hoe kunt u bijdragen aan depressiepreventie?
 • Les 3: Hoe herkent u een depressie en wanneer moet u hier extra alert op zijn?
 • Les 4: Wat kunt u doen en welke hulp kunt u adviseren bij depressieve klachten?
 • Les 5: Hoe motiveert u uw cliënten om actie te ondernemen en ondersteuning of hulp te gaan zoeken?
 • Les 6: Hoe vindt u een passende behandeling en maakt u samen met uw cliënt een plan van aanpak? 

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Video
 • Verwerkingsopdrachten
 • Feedback op antwoorden
 • Nalezen van de stof

Bestellen

U kunt deze online training bestellen in de webshop.

 

Meer informatie

Lees meer over depressiepreventie

 

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

6 x 30 minuten

Digitale leeromgeving

De e-learning vindt plaats binnen een digitale leeromgeving. Meer informatie en inloggegevens ontvangt u na aanschaf.

Trainingsmateriaal

Bij de training hoort een reader. Deze kunt u downloaden in de digitale leeromgeving. De kosten van de reader zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 60,00 excl. btw

*Bestellen via de webwinkel (zie onder 'Omschrijving'), prijs inclusief reader, staffelkorting van 10% bij bestellingen van 50 stuks of meer.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.