Signaleren en doorverwijzen problematisch gamen

Hoe herkent u problematisch gamen bij jongeren? Wat kunt u doen? En wanneer moet u doorverwijzen?

Tijdens de training wordt ingegaan op uw vragen, zoals: wanneer is gamen nog leuk en wanneer wordt het problematisch, hoe vaak komt problematisch gamen voor, wie loopt het meest risico (en de relatie gamen-autismespectrum), wat zijn de gevolgen, hoe kan ik problematisch gamen herkennen, wat kan ik doen en wanneer moet ik doorverwijzen? Daarnaast maakt u kennis met de wereld van gamen, zodat u begrijpt waarom het voor sommige jongeren zo aantrekkelijk is.

De training is door het Trimbos-instituut ontwikkeld in samenwerking met gespecialiseerde collega's die werkzaam zijn bij GGZ Mondriaan.

  • Leerkrachten 
  • Professionals werkzaam op scholen en instellingen die kinderen en/of ouders begeleiden.

Na het volgen van deze workshop ben bent u:

  • Op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van (overmatig) gamen.
  • In staat om problematisch gamen te herkennen en kinderen beter te begeleiden en/of door te verwijzen.
Duur
1 dagdeel (11:00-15:00)
Prijs
€ 0,00
Trainer
Eva Ehrlich, eehrlich@trimbos.nl
Bart Alders en Arthur Kleisterlee (Verslavingspreventie GGZ Mondriaan).

Meer trainingen