Samen verder na de diagnose dementie

Deze training voor GZ-psychologen leert u de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ in de praktijk in te zetten.

De diagnose dementie geeft de persoon zelf maar ook de naasten duidelijkheid over gesignaleerde problemen, maar roept ook veel vragen en emoties op.

Het leren omgaan met de diagnose dementie is een complex proces en verloopt bij iedereen anders. Soms is er sprake van onbegrip tussen degene met dementie en de naaste en hebben ze andere verwachtingen over de toekomst. Voor dit aspect van de ziekte is weinig aandacht. De hulp komt vaak pas op gang als degene met dementie niet meer begrepen wordt óf als de naaste overbelast is.

De interventie Samen verder na de diagnose dementie bereidt mensen beter voor op de mogelijke gevolgen van de dementie, nu en in de toekomst. De interventie bestaat uit 4 á 5 gesprekken met de persoon met dementie en de naaste(n). 

De gesprekken gaan onder andere over:

  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van de mantelzorger. Mantelzorgers leren effectief met stressoren om te gaan. Ook leren ze welke vorm van hulp of ondersteuning voor hen beide belangrijk kan zijn.
  • Degene met dementie de gelegenheid geven de eigen voorkeuren en waarden met betrekking tot relatie en zorg kenbaar te maken en actief te betrekken bij besluitvorming over de toekomst.
  • Het cliëntpaar bewust te maken van effectieve communicatiestrategieën om de relatie en onderlinge communicatie te verbeteren en versterken. Ook ontwikkelen ze strategieën om ook in deze periode door te gaan met eigen activiteiten die hun welzijn bevorderen.

GZ-psychologen die werken met mensen met dementie en hun mantelzorgers.

In de training wordt de interventie inhoudelijk per sessie doorgenomen en aan de hand van (lastige) praktijksituaties geoefend. Daarnaast wordt de theoretische achtergrond belicht en gebrainstormd over toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Na de training:

  • Kent u de achtergrond van de interventie.
  • Kunt u de interventie samen verder na de diagnose dementie gebruiken.
Duur
1 dag
Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor 9 punten bij de NIP. De opfristraining is geaccrediteerd voor 6 punten bij de NIP.
Trainer
Nog niet bekend

Als u vragen hebt over de training, kunt u contact opnemen met Iris van Asch-Tasseron

Deze training verzorgen wij in samenwerking met de PgD (Psychologische Expertise voor de ouderenzorg).

Meer trainingen