Samen Verder na Diagnose Dementie

Training van één dag voor GZ-psychologen (i.o.) die werken met mensen met dementie die thuis wonen (Training voor professionals)

Leer in deze training hoe u mensen met dementie én hun mantelzorgers beter voorbereidt op hun gezamenlijke toekomst.
NB GZ-psychologen (i.o.) die meedoen aan het effectiviteitsonderzoek volgen naast het programma van dag 1 een extra training van een halve dag over het onderzoek (zie Dag 2).

Dag 1 (voor alle deelnemers)

Als de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit enerzijds vaak duidelijkheid over al bestaande klachten, maar anderzijds roept het ook veel vragen en emoties op. Het leren omgaan met de diagnose dementie is een complex proces en verloopt bij iedereen anders. Het is van groot belang om cliëntparen vlak na de diagnose goed voor te bereiden op wat hen te wachten staat en niet te wachten met het bieden van ondersteuning tot de communicatie moeilijk wordt of de naaste overbelast is geraakt. Daarom is de interventie Samen verder na de Diagnose Dementie ontwikkeld.

Gesprekken over de gevolgen

Volgens de methodiek Samen Verder na de Diagnose Dementie voert de GZ-psycholoog (i.o.) vijf á zes gesprekken met degene met dementie en diens mantelzorger. Door hen tijdens deze gesprekken over de gevolgen van de diagnose na te laten denken, raken zij samen voorbereid op de veranderingen die de ziekte op korte en langere termijn met zich meebrengt. Soms is er sprake van onbegrip of van een verschil in verwachtingen. Ook dit wordt in de gesprekken behandeld.

Gespreksonderwerpen

 • Vergroten van kennis en vaardigheden van de mantelzorger: leren om beter met stress om te gaan en welke vormen van hulp of ondersteuning ingezet kunnen worden.
 • Bespreken van de wensen en voorkeuren van degene met dementie voor invulling van de relatie en de (later) nodige zorg.
 • Leren van effectieve communicatiestrategieën om de relatie en de onderlinge communicatie te versterken met het oog op veranderingen door de dementie.
 • Ontwikkelen van strategieën om zoveel mogelijk door te gaan met eigen activiteiten die het welzijn bevorderen.

Effectiviteitsonderzoek

Samen verder na de Diagnose Dementie is gebaseerd op de Amerikaanse interventie SHARE, die werd ontwikkeld door het Benjamin Rose Institute on Aging. Deze interventie is aangepast voor de Nederlandse situatie door het Trimbos-instituut en het samenwerkingsverband voor psychologen in de ouderenzorg (de PgD). Er loopt momenteel ook een effectiviteitsonderzoek naar de interventie. GZ-psychologen (i.o.) die deelnemen aan dit onderzoek volgen de training gratis en krijgen naast het algemene dagprogramma een extra training van een halve dag over het onderzoek.

Meer weten of aanmelden voor deelname onderzoek: samenverder@trimbos.nl of 030 295 9279

Dag 2 (alleen voor deelnemers aan het onderzoek)

Het Trimbos-instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van de interventie Samen Verder na de Diagnose Dementie. De deelnemers aan dit onderzoek volgen de training gratis, krijgen een extra halve dag training en begeleiden zelf twee á drie cliëntparen volgens de methodiek.

Wat houdt deelname in?

 • U volgt de training Samen Verder na de Diagnose Dementie voor GZ-psychologen (dag 1).
 • U levert verwijzers aan uit uw eigen netwerk, zoals casemanagers, POH’s, sociaal werkers en medewerkers van geheugenpoli’s of Alzheimer-centra, die cliëntparen werven voor het onderzoek.
 • U begeleidt twee á drie cliëntparen volgens de methodiek.
 • U vult na elke begeleidingssessie een kort logboek in, u maakt een geluidsopname van één sessie en u neemt eventueel deel aan een interview over uw ervaringen met het uitvoeren van de interventie (steekproef).
 • U bezoekt een intervisiebijeenkomst om uw kennis te verdiepen aan de hand van de in de praktijk opgedane ervaringen (datum nader te bepalen).
 Meer weten of aanmelden voor deelname onderzoek: samenverder@trimbos.nl of 030 295 9279

GZ-psychologen (in opleiding) die werken met thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 • U kent de opzet en theoretische uitgangspunten van de interventie Samen Verder na de Diagnose Dementie.
 • U kunt de interventie in uw eigen praktijk toepassen.
 • U heeft geoefend met lastige praktijksituaties en gebrainstormd over toepassingsmogelijkheden in de praktijk.
 • Voor psychologen die deelnemen aan het onderzoek: u heeft deelgenomen aan het onderzoek, u heeft ervaring opgedaan met de methode in uw eigen praktijk en u heeft daarna uw kennis verdiept door intervisie.

 

Duur
1 dag (9:30-16:30 incl. lunch) + ½ dag (9:30-13:00 incl. lunch) voor GZ-psychologen die deelnemen aan het onderzoek
Prijs
€ 260,00
Toelichting
Normaal tarief: €260,- incl. cursusmateriaal en lunch
PgD-leden: €130,- incl. cursusmateriaal en lunch
Deelnemers onderzoek: gratis (zie voor meer toelichting of aanmelden 'omschrijving' op deze pagina)
Trainer
Ingrid van de Ven, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, GGZ Rivierduinen en PHHaastrecht en Marleen Prins (dagdeel over onderzoek), wetenschappelijk medewerker Programma Ouderen, Trimbos-instituut

Meer trainingen