Samen Beslissen in de ggz (ROM)

Leer hoe u samen met cliënten en hun naasten beslissingen over de behandeling neemt en hoe u uw collega’s traint in deze werkwijze.

Wat leert u?

 • Toepassen van de werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’
 • Principes van herstelgericht werken
 • Werken met ROM-vragenlijsten en kwaliteitsstandaarden in de context van ‘Samen beslissen’
 • Voeren van gesprekken vanuit de methodiek ‘Samen beslissen’
 • Trainen van uw collega's in deze werkwijze

Samenvatting

Vijf grote organisaties uit de ggz - NIP, GGZ Nederland, MIND, SynQuest en het Trimbos-instituut - hebben samen een praktische werkwijze geformuleerd voor het nemen van gezamenlijke beslissingen over behandelingen in de ggz. Met deze werkwijze maakt u  keuzes die altijd gebaseerd zijn op een gelijkwaardige dialoog tussen cliënt, naasten en professionals. Samen komt u tot keuzes op basis van drie pijlers: de ervaring en wensen van de cliënt en de naasten, de expertise van de zorgverlener en actuele kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Bij een optimale toepassing van ‘Samen beslissen’ blijken cliënten tevredener over de gekozen behandeling. Dit heeft een positieve invloed op de uitkomsten van de behandeling. Ook zorgverleners ervaren de coachende manier van werken als prettig.

Na deze training van één dag kunt u de werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’ zelfstandig toepassen in de praktijk en uw eigen collega’s trainen in deze werkwijze.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als zorgverlener of ervaringsdeskundige in de ggz en bent nog niet eerder getraind in de werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’. U wilt leren deze werkwijze zelf toe te passen en u wilt collega’s gaan trainen in deze werkwijze.

U kunt deze training individueel volgen of als duo (een zorgverlener en een ervaringsdeskundige). Duo’s die zich samen aanmelden krijgen korting.

 • Psychologen
 • Psychiaters
 • Psychotherapeuten
 • (Sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Ervaringsdeskundigen (in opleiding)

Bent u geïnteresseerd in de training maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Het NIP adviseert alle geregistreerde psychologen om volgens de aanpak ‘Samen beslissen in de ggz’ te werken.

Leer van de experts

De werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’ is opgesteld door vijf grote landelijke organisaties op het gebied van de ggz: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland, MIND, SynQuest en het Trimbos-instituut. De werkwijze is gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsstandaarden en de principes van herstelgericht werken. Er wordt gebruik gemaakt van ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring). De trainers hebben ruime ervaring, zowel vanuit het perspectief van de cliënt als van de zorgverlener.

Resultaat

 • U kunt de werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’ zelfstandig toepassen in uw eigen praktijk en weet hoe u samen met uw cliënt en diens naasten tot een gezamenlijke beslissing over de best passende behandeling komt.
 • U kent de achtergronden van de werkwijze: Herstel, ROM en Kwaliteitsstandaarden.
 • U heeft praktijksituaties geoefend en uw gespreksvaardigheden getraind.
 • U kunt uw collega’s trainen in het werken volgens de werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

Tijdens deze training van één dag leert u de werkwijze ‘Samen beslissen in de ggz’ toepassen in uw eigen praktijk. U leert hoe de werkwijze is opgebouwd. Tijdens de training gaan we in op de achtergronden en op het gebruik van ROM-vragenlijsten en kwaliteitsstandaarden als bronnen van informatie. U oefent het voeren van gesprekken met cliënten en hun naasten. U leert het trainingsmateriaal kennen en gebruiken om zelf collega’s te trainen in de werkwijze.

Deze training ‘Samen Beslissen in de ggz’ is met subsidie van het Zorginstituut Nederland ontwikkeld en is gebaseerd op het Doorbraakproject ‘Samen Beslissen met ROM’. Het NIP stelt het trainingsmateriaal gratis beschikbaar aan getrainde professionals om daarmee zelf hun eigen collega’s trainen. 

Onderwerpen

 • Hoe werkt ‘Samen beslissen in de ggz’?
 • Principes van herstelgericht werken
 • Monitoring met behulp van online vragenlijsten (ROM of Routine Outcome Monitoring)
 • Werken volgens de Kwaliteitsstandaarden ggz
 • Gebruik van de methode ‘Samen beslissen’ met behulp van een ‘stappenkaart’
 • Oefenen in de praktijk (rollenspel)

Werkvormen

 • Presentatie
 • Oefenen in de praktijk (rollenspel)
 • Inbreng eigen ervaringen
 • Video

Introductiefilmpje

 

Trainer(s)

De training wordt gegeven door Tim Kreuger en dr. Margot Metz, ontwikkelaars van deze training.

Dr. Margot Metz is gezondheidswetenschapper en verpleegkundige, en eind 2018 gepromoveerd op het thema ‘Samen Beslissen’ met behulp van ROM en eHealth. Margot is werkzaam bij GGz Breburg en houdt zich in het verlengde van haar promotie onder meer bezig met de doorontwikkeling en verdere implementatie van en onderzoek naar ‘Samen Beslissen’ met diverse informatiebronnen in de behandelpraktijk. Ook geeft ze op diverse plekken in de (geestelijke) gezondheidszorg lezingen en trainingen over dit thema.  

Tim Kreuger is ervaringsdeskundige, hoofddocent en beleidsadviseur in de ggz. Tim is werkzaam bij GGZ inGeest waar hij coördinator Herstel en Ervaringsdeskundigheid is. Tim is betrokken geweest bij landelijke projecten over het thema ‘Samen Beslissen’. Hij heeft de training ‘Samen Beslissen in de ggz’ medeontwikkeld en hij legt de focus op herstelondersteunend werken.

·        Artikel in Nurse Academy over gedeelde besluitvorming.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Naast de contacturen bent u 1 tot 2 uur kwijt aan voorbereiding (lezen van artikelen en voorbereiding casus). Als u na de training uw eigen collega’s gaat trainen, moet u rekening houden met enige voorbereidingstijd (presentatie goed doornemen).

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

U krijgt het trainingsmateriaal uitgereikt bij aanvang van de training of u kunt dit zelf downloaden via de digitale leeromgeving. In het laatste geval krijgt u daar bericht over.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

*Prijs inclusief lunch en digitaal trainingsmateriaal. Duo’s die samen aanmelden (een zorgverlener en een ervaringsdeskundige) betalen samen € 590,00 excl. btw.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.