ROPI-R | Terugkomdag

Deze training kan alleen gevolgd worden als u eerder de basistraining heeft gevolgd en een 'ROPI-R verslag' heeft afgerond.

De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre een organisatie op koers ligt als het gaat om herstelondersteunende zorg. De oorspronkelijke Amerikaanse versie is door het Trimbos-instituut in samenwerking met verschillende experts vertaald en bewerkt. Er bestaan inmiddels drie versies:

  • Voor beschermende woonvormen
  • Voor ambulante teams (ACT en FACT)
  • Voor verblijfsafdelingen

Deze versies zijn voorzien van een handleiding met instructies voor gebruik. De ROPI kan worden afgenomen door externe auditoren en desgewenst door interne auditoren. Om de ROPI op een zorgvuldige manier af te nemen is een training opgezet. Onlangs is deze training samen met een aantal instellingen doorontwikkeld tot de huidige ROPI-R. De vragenlijst is korter en schematischer ingedeeld.

Deelnemers moeten al eerder deel hebben genomen aan de ROPI-R basistraining.

Na het volgen van zowel de basistraining als de terugkomdag bent u in staat om zelfstandig een ROPI-R af te nemen in uw eigen organisatie.

Duur
1 Dagdeel (12.30 uur tot 16.30 uur)
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door V&VN (8 punten) en Registerplein (16,5 punten). Accreditatiepunten worden toegekend nadat u beide trainingsdagdelen hebt bijgewoond.
Prijs
€ 295,00
Trainer
Anneke van Wamel, awamel@trimbos.nl
Datum
dinsdag 03 december 2019
 
Inschrijven

Tijdens de Terugkomdag wordt er feedback gegeven op ROPI-R verslagen die in de praktijk gemaakt zijn. Na het volgen van de basistraining én terugkommiddag ontvangen deelnemers een certificaat.

Meer trainingen