ROPI-R | Basistraining

Ligt uw organisatie op koers als het gaat om herstelondersteunende zorg? De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u dit kunt meten.

Inhoud

De basistraining bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De opzet en inhoud van de ROPI-R
  • Hoe de afname van de ROPI-R georganiseerd dient te worden
  • Oefening met verschillende onderdelen van de ROPI-R

Meetinstrument voor diverse settings

De oorspronkelijke Amerikaanse versie is door het Trimbos-instituut in samenwerking met verschillende experts vertaald en bewerkt. Er bestaan inmiddels drie versies:

  • Voor beschermende woonvormen
  • Voor ambulante teams (ACT en FACT)
  • Voor verblijfsafdelingen

Deze versies zijn voorzien van een handleiding met instructies voor gebruik. De ROPI kan worden afgenomen door externe auditoren en desgewenst door interne auditoren. Om de ROPI op een zorgvuldige manier af te nemen is een training opgezet. Onlangs is deze training samen met een aantal instellingen doorontwikkeld tot de huidige ROPI-R. De vragenlijst is korter en schematischer ingedeeld.

ROPI-R training: twee dagdelen!

Let op: U dient zich apart in te schrijven voor de basistraining en de terugkomdag. Na het volgen van beide dagdelen ontvangt u een certificaat.

Teamleiders, hulpverleners, ervaringsdeskundigen en stafmedewerkers in de langdurende GGz. Voor het volgen van de training en het afnemen van de ROPI-R is het van belang dat de cursist voldoende kennis heeft van herstel en herstelondersteunende zorg. Bij voorkeur is de deelnemer al enkele jaren werkzaam in de langdurende zorg op mimimaal HBO niveau.

Na het volgen van deze training:  

  • weet u op welke wijze ROPI-R binnen het beleidskader van uw organisatie past;
  • weet u hoe de ROPI-R is opgezet en hoe u ermee aan de slag kunt gaan;
  • heeft u handvatten om binnen uw organisatie het meetinstrument in te zetten;
  • kunt u zelfstandig een ROPI-verslag opstellen, dit wordt beoordeeld door de trainer en dient als input voor de ROPI-R terugkomdag.

 

Duur
Duur 1 dagdeel (12:30 uur tot 16:30 uur)
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door V&VN ( 8 punten) en Registerplein 16,5 punten). Accreditatiepunten worden toegekend nadat u beide trainingsdagdelen hebt bijgewoond.
Prijs
€ 295,00
Toelichting
Voor de terugkomdag moet u zich apart aanmelden. Ook dat dagdeel kost € 295.
Trainer
Anneke van Wamel, awamel@trimbos.nl
Datum
maandag 02 maart 2020
 
Inschrijven

Er is accreditatie verleend door V&VN (16 punten) en de VSR (18 punten) wanneer u de ROPI-R basistraining én de terugkomdag heeft gevolgd.

Meer trainingen