Psychische problemen en ouderschap

Samenwerken in het belang van ouders en kind (Congres / studiedag)

LET OP: CONGRES 8 MAART = VOL. BINNENKORT KUNT U HIER LEZEN HOE U TOCH BETROKKEN KUNT WORDEN! Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dat is belangrijk, want dat levert bijdrage aan het herstel van de psychische problematiek én verkleint ook de kans op psychische problemen bij het kind.

Psychische problemen en ouderschap | Samenwerken in het belang van ouders en kind

Het programma bestaat uit 3 delen met per deel een plenaire lezing en een aantal workshops.

Deel 1: Hoe doorbreken we de cirkel?
Bijzonder hoogleraar Majone Steketee spreekt over de risico’s voor kinderen indien een ouder een psychische aandoening heeft in haar inleiding ‘De olifant in de (behandel)kamer’. Waarom specifieke aandacht voor kinderen en de ouder-kindrelatie nodig is in de praktijk van de volwassen GGZ.

In de sessies kun je je verdiepen in de intergenerationele overdracht o.a. op het gebied van gehechtheid en verslaving, kom je meer  te weten over samenwerking met vertrouwensartsen en Veilig Thuis, ga je aan de slag met dilemma’s in het kader privacy en het beroepsgeheim, en het nieuwe afwegingskader in de meldcode.

Deel 2: Kwetsbaar ouderschap: contextueel behandelen
Systeemexpert Sander van Arum gaat in op de vraag wat je als ketenpartners van elkaar nodig hebt als je samenwerkt en waarom de volwassen GGZ een onmisbare partner is.

In de sessies kun je kennismaken met behandelingen waarin ouderschap geïntegreerd is -  bijv contextuele gezinsbehandeling, traumabehandeling van ouder en kind - en beantwoorden we de vraag hoe je in de behandelkamer een goede gesprekspartner kunt zijn voor ouders.

Deel 3: Samenwerken voor goed ouderschap
Bijzonder hoogleraar Philippe Delespaul, neemt ons mee in de beweging dat professionals van de verschillende disciplines als collega’s gaan samenwerken.

In de workshops kun je kennismaken met diverse voorbeelden van sector-overstijgende samenwerkingsprojecten uit de regio’s. Van een gezamenlijke preventie-aanpak, tot een integrale crisisdienst: samen naar beter.

 

Voor dit praktijkgerichte congres worden uitgenodigd:

  • professionals in de GGZ en Verslavingszorg (van preventie tot en met behandeling)
  • professionals in de 1e lijns/basis GGZ (in de wijk): GGD, POH GGZ, vrijgevestigden, acute psychiatrie/crisisdiensten
  • professionals van jeugdpartijen waarmee wordt samengewerkt, zoals jeugdteams, wijkteams en Veilig Thuis.

Na afloop van dit congres:

  • zijn deelnemers geïnformeerd over het belang om tijdens de behandeling van cliënten ook de ouderrol en de risico’s voor kinderen te bespreken en om in de behandeling aandacht te hebben voor de belemmeringen die de ouder hierbij ervaart.
  • hebben deelnemers handvatten om ouderschap en de ouderrol in de behandeling van de cliënt-ouder op te nemen
  • weten deelenemers wat ze kunnen doen met de verkregen informatie en bij welke samenwerkingspartners de behandelaren en/of ouders terecht voor welke ondersteuning, hulp of interventie.
Duur
8 maart 2018 | 9.30 - 17.00 in Driebergen (Antropia, naast station Driebergen)
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: ABAN, FGzPt, VGCt, NIP - Eerstelijnspsychologie NIP, VSR, SKJ en LV POH-GGZ
Investering
Deelname is gratis (gefinancierd vanuit de G4). Bij afmelding na 22 februari wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht.
Trainer
Diverse sprekers en workshopleiders.

Hoewel uw deelname aan dit congres gratis is, wordt u als u zich inschrijft, gevraagd naar uw factuur adres. Dit is in verband met de annuleringsregeling, namelijk dat kosten (€35) in rekening worden gebracht indien na 22 februari afmeldt.

Meer trainingen