Platformbijeenkomst GP VVT

De nieuwe wet Zorg en Dwang treedt per 1-1-2020 in werking. Tijdens deze bijeenkomst zullen we stilstaan bij de implicaties van deze wet voor de praktijk.

Samenvatting

Maggy van den Brand, specialist Ouderengeneeskunde bij Archipel, zal hierover komen vertellen vanuit de VVT. Ouderenpsychiater Myra Bovens spreekt vanuit ggz-oogpunt.

Het Ministerie van VWS heeft geconstateerd dat de landelijke kennisinfrastructuur voor doelgroepen met een laag volume en hoog complexe zorgvraag in de Wlz verbetering behoeft, teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de in mei gepubliceerde rapportage van KPMG ‘Expertiscentra Langdurige Zorg (Wlz)’ zijn een tiental doelgroepen in de Wlz geïdentificeerd die een verbeterde kennisinfrastructuur behoeven. Gerontopsychiatrie is een van deze doelgroepen. In de rapportage wordt een voorstel voor een infrastructuur gedaan, waaronder het opzetten van een landelijk kenniscentrum (KC), deskundig expertise centra (DEC) en regionale zorgcentra (RZC), die gespecialiseerde zorg kunnen bieden. Het NKOP coördineert de landelijke werkgroep gerontospychiatrie, die als taak heeft de criteria voor het KC, de DECs en de RZCs op te stellen en de Commissie Expertisecentra langdurige zorg hierover te adviseren. Tijdens de platformbijeenkomst willen wij u over dit proces informeren.

 

Behoort u tot de doelgroep?

De platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgprofessionals met een interesse voor gerontopsychiatrie in de VVT. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, aanmelden verplicht.

Programma

Het Ministerie van VWS heeft geconstateerd dat de landelijke kennisinfrastructuur voor doelgroepen met een laag volume en hoog complexe zorgvraag in de Wlz verbetering behoeft, teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de in mei gepubliceerde rapportage van KPMG ‘Expertiscentra Langdurige Zorg (Wlz)’ zijn een tiental doelgroepen in de Wlz geïdentificeerd die een verbeterde kennisinfrastructuur behoeven. Gerontopsychiatrie is een van deze doelgroepen. In de rapportage wordt een voorstel voor een infrastructuur gedaan, waaronder het opzetten van een landelijk kenniscentrum (KC), deskundig expertise centra (DEC) en regionale zorgcentra (RZC), die gespecialiseerde zorg kunnen bieden. Het NKOP coördineert de landelijke werkgroep gerontospychiatrie, die als taak heeft de criteria voor het KC, de DECs en de RZCs op te stellen en de Commissie Expertisecentra langdurige zorg hierover te adviseren. Tijdens de platformbijeenkomst willen wij u over dit proces informeren.

 

Meer informatie

De volgende platformbijeenkomst GP in VVT vindt plaats op dinsdag 10 maart 2020 van 10.00 tot 12.30 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden op het Trimbos-instituut, Da Costakade 45, Utrecht.

Het platform gerontopsychiatrie in de VVT heeft als uiteindelijke doel de kwaliteit van zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond in de VVT te vergroten. Het platform is een manier om kennis en ervaring uit te wisselen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door medewerkers van het NKOP in samenwerking met deelnemers vanuit de adviesraad van het NKOP. Dit zijn zorginhoudelijk medewerkers vanuit de verpleeghuisinstellingen die lid zijn van het NKOP. Ook kan het zijn dat een spreker vanuit de GGZ of een onderzoeker een lezing verzorgt.

Organisator

NKOP

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.