Platformbijeenkomst ‘Verbetering Kennisinfrastructuur langdurige zorg’

Het Trimbos-instituut organiseert op 11 november van 10 tot 12 uur twee parallelle digitale platformbijeenkomsten in het kader van het lopende onderzoek naar verbetering van de kennisinfrastructuur tussen sectoren. Praat en denkt u mee?

Wat leert u?

De twee georganiseerde bijeenkomsten richten zich elk op een specifieke doelgroep van het onderzoek:

  1. Mensen met gerontopsychiatrische problematiek in instellingen voor verpleging en verzorging (VV)
  2. Mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG)

Samenvatting

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de verbetering van de samenwerking en kennisdeling tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en de VV- en VG-sectoren. Door inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren hierbij, komen we tot aanbevelingen voor de best mogelijke zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in V&V instellingen en voor mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een VG-instelling. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Behoort u tot de doelgroep?

De twee platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgmedewerkers, cliënt(vertegenwoordigers) managers en andere betrokkenen bij deze cliënten, zowel vanuit de V&V en VG als vanuit de GGz. U kiest aan welk van de twee sessies u deelneemt.

Programma

Het onderzoeksteam deelt in de bijeenkomst graag hun bevindingen tot dusver met u. Doel is om met uw input deze bevindingen beter te duiden. Met daarbij veel ruimte voor het delen en uitwisselen van praktijkervaringen.

Meer informatie

Wilt u, vanuit uw praktijk, bij deze bijeenkomst uw ideeën voor betere samenwerking pitchen? Neem dan vóór 25 oktober contact op met Marieke Kroezen voor de doelgroep GP (mkroezen@trimbos.nl) of met Ankie Lempens voor de doelgroep VG (alempens@trimbos.nl). Er is ruimte voor drie korte bijdragen (+/- 5 min.).

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

N.v.t.

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.