Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie | Trainings- en implementatietraject

U bent ervan overtuigd dat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie belangrijk is en bent op zoek naar hoe u dat daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen. Want hoe kunt u alle medewerkers van uw organisatie, van management tot verzorgenden en behandelaars, vanuit een persoonsgerichte zorgvisie laten denken en werken?

Behoort u tot de doelgroep?

Medewerkers, coaches en leidinggevenden van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Resultaat

Na het doorlopen van het traject:

  • is de persoongerichte visie vertaald in de praktijk, systemen en beleid
  • heeft de organisatie tools in handen om persoonsgerichte zorg levendig te houden

Programma

De kern van het persoonsgerichte trainings- en implementatietraject is om uw eigen zorgvisie, waarin een persoonsgerichte benadering centraal staat, in de praktijk te brengen.

De trajecten zijn maatwerk, afgestemd op uw wensen en organisatie. Vaak maken we gebruik van de volgende onderdelen: inzichtelijk maken van voorwaarden voor persoonsgerichte zorg zoals werkomstandigheden en leiderschap en het monitoren van resultaten, kick-off (enthousiasmeren en bewustwording), e-learning (persoonsgerichte zorg en onbegrepen gedrag), observaties (Dementia Care Mapping), trainingen voor verschillende groepen binnen de organisatie en borging.  

Voor meer informatie over het gehele traject en de trainingnen verwijzen wij u naar de folder.

Ervaringen met een traject persoonsgerichte zorg.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 0,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.