‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk

Depressie bij ouderen is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het hebben van depressieve klachten is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie. Heeft u als praktijkondersteuner GGZ (POH- GGZ) in uw praktijk te maken met ouderen die last hebben van depressieve klachten, levensfaseproblematiek of kampen met eenzaamheid? Dan is de interventie ‘Op zoek naar zin’ mogelijk iets voor uw praktijk. Tijdens deze tweedaagse training leert u als POH-GGZ hoe u deze interventie aan ouderen kunt geven.

De interventie ‘Op zoek naar zin’ kent diverse varianten (zoals voor 55+, voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening en in een verpleeghuissetting) en is een evidence based interventie voor ouderen met lichte depressieve klachten.

 Kenmerkende onderdelen van de interventie zijn:

  • Overzichtelijk aantal groepsbijeenkomsten.
  • Combinatie van gesprekken en creatieve werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, geleide meditatie en gedichten).
  • In de interventie worden life-review technieken ingezet om de eigen levensloop te (her)waarderen en de eigen identiteit te bekrachtigen.

De training is speciaal bedoeld voor de POH-GGZ die de interventie ‘Op zoek naar zin’ wil gaan aanbieden in de huisartspraktijk(en) waar zij/hij werkt.

Advies is om de groepsinterventie met twee begeleiders te geven.

Voordelen:

  • Taakverdeling vooraf en tijdens de bijeenkomsten (inhoud en proces).
  • Minder kwetsbaar bij ziekte begeleider.
  • Grotere kans op ‘klik’ met deelnemers.
  • Reflectie en bijstellen beter geborgd (want napraten doe je toch!).

Naast een tweede POH-GGZ als begeleider, kunt u ook denken aan een ander type POH of bijvoorbeeld een professional vanuit welzijn. Beide begeleiders dienen de training te hebben gevolgd. Voor aanmelding van duo’s geldt een korting.

Na het volgen van deze training kunt u binnen uw eigen praktijk(en) de interventie ‘Op zoek naar zin’ geven.

Duur
Tweedaagse training 24 september en 1 november 2019
Accreditatie
De training is geaccrediteerd bij LV POH-GGZ voor 12 punten
Prijs
€ 695,00
Toelichting
€ 1090 ,00 0 ex BTW per koppel.
Trainer
Christa Logman (psycholoog, POH-GGZ en creatief therapeut)
Datum
dinsdag 24 september 2019
 
Inschrijven

Meer trainingen