‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk

Verminder depressieve klachten en vergroot het welbevinden van ouderen in de huisartsenpraktijk met de cursus ‘Op zoek naar zin’.

Wat leert u?

 • Opzet en inhoud van de cursus ‘Op zoek naar zin’
 • Trainingsvaardigheden (groepen en ouderen)
 • Werken met creatieve opdrachten
 • Werken met live-review technieken (levensverhaal)
 • Organiseren van de cursus binnen uw eigen praktijk

Samenvatting

Depressieve klachten bij ouderen geven een verhoogd risico om depressief te worden. Ouderen met deze klachten bezoeken vaak de huisartsenpraktijk. De groepscursus ‘Op zoek naar zin’ is een mooie methode waarmee ouderen in de wijk onder begeleiding van praktijkondersteuners (POH GGZ) aan de slag kunnen gaan met hun lichte depressieve klachten. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten met vaste thema’s en creatieve opdrachten op het gebied van zingeving. Het eigen levensverhaal staat centraal.

In deze training van 2 dagen leert u als POH GGZ om de cursus ‘Op zoek naar zin’ bij u in de huisartsenpraktijk te organiseren en ouderen te begeleiden bij het volgen van deze cursus.

Behoort u tot de doelgroep?

U bent POH-GGZ en krijgt tijdens uw werk regelmatig te maken met ouderen met lichte depressieve klachten. U wilt hen graag begeleiden en zoekt een beproefde methode om hun welzijn te vergroten. Daarom wilt u de cursus ‘Op zoek naar zin’ gaan aanbieden in de huisartsenpraktijk(en) waar u werkt.

We raden u aan om de cursus met twee begeleiders te geven. Dit heeft verschillende voordelen:

 • Taakverdeling vooraf en tijdens de bijeenkomsten (inhoud en proces)
 • Minder kwetsbaar bij ziekte begeleider
 • Grotere kans op ‘klik’ met deelnemers
 • Reflectie en bijstellen beter geborgd

Naast een tweede POH-GGZ als begeleider kunt u ook denken aan een ander type POH of bijvoorbeeld een professional vanuit welzijn. Beide begeleiders dienen de training te hebben gevolgd. Duo’s die zich samen aanmelden krijgen korting.

Bent u geïnteresseerd in deze training maar twijfelt u of u tot de doelgroep behoort? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

‘Op zoek naar zin’ is een evidence based interventie voor ouderen met lichte depressieve klachten. Deze interventie kent diverse varianten, o.a. voor 55+, voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening en voor ouderen in een verpleeghuissetting. Het Trimbos-instituut heeft de interventie met financiering van ZonMw aan kunnen passen voor gebruik door POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Uit de begeleidende pilotstudie bleek dat zowel de betrokken POH-GGZ als de deelnemende ouderen over het algemeen zeer tevreden waren over de groepscursus. Ook waren na afloop van de cursus de depressieve klachten van de deelnemers significant lager dan voor deelname aan de cursus. De resultaten van de pilot studie zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel. De trainer is zowel POH-GGZ als psycholoog, creatief therapeut én trainer.

Resultaat

Na de training kunt u de cursus ‘Op zoek naar zin in de huisartsenpraktijk’ organiseren en begeleiden binnen uw eigen praktijk.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

In deze tweedaagse training leert u alles wat u nodig heeft om de groepscursus ‘Op zoek naar zin’ te organiseren en begeleiden in de huisartsenpraktijk waar u werkt.

Over ‘Op zoek naar zin’

‘Op zoek naar zin in de huisartsenpraktijk’ is een groepscursus voor 6 tot 8 deelnemers. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur die elk een thema behandelen. Thema’s zijn bijvoorbeeld: de huizen waar je woonde, vriendschap en de balans opmaken.

 • Overzichtelijke structuur
 • Combinatie van gesprekken en creatieve werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, geleide meditatie en gedichten)
 • Gebruik van life-review technieken om de eigen levensloop te (her)waarderen
Levensverhaal centraal: “Ik heb geleerd dat ieder mens zijn eigen leven, eigen levensverhaal met daarin eigen moeilijkheden heeft. Die verhalen zijn inspirerend, en het feit dat we allemaal met moeilijkheden kampen, is troostend.’’ (citaat deelnemer pilot-onderzoek OZNZ)

Onderwerpen training

Dag 1

 • Doornemen methodiek
 • Werken met life-review
 • Creatieve opdrachten 

Tussen de twee trainingsdagen

 • Doornemen draaiboek
 • Schrijven van plan van aanpak voor de eigen praktijk

Dag 2

 • Organisatie van de cursus
 • Werken met groepen (ouderen) 

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Verwerkingsopdrachten
 • Zelfstudie
 • Discussie

Trainer(s)

Christa Logman is psycholoog, POH-GGZ en creatief therapeut. Deze combinatie van functies maakt haar uitermate geschikt om alle elementen van de cursus te trainen (life review, werken met groepen, creatieve opdrachten).

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

We vragen u om vóór de tweede bijeenkomst een opdracht uit te voeren waar u naar schatting 2 uur mee bezig bent. Verder is er geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen. Mogelijk moet u ook nog schriftelijk materiaal aanschaffen (begeleidersmap). U krijgt hier bericht over na inschrijving.

Prijs

€ 695,00 excl. btw

*Prijs inclusief 2 x lunch en digitaal trainingsmateriaal. Mogelijk komen er nog kosten bij voor schriftelijk materiaal.
Duo’s die zich samen opgeven krijgen korting en betalen € 1090,- i.p.v. € 1390,-€ 1090 ,00 0 ex BTW per koppel.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.