'Op zoek naar zin' in verpleeg- of verzorgingstehuis

Verminder depressieve klachten en vergroot het welbevinden bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met een somatische beperking.

Behoort u tot de doelgroep?

Psychologen, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders en creatief therapeuten.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd bij LV POH GGZ voor 12 punten.

Beschrijving van de training

Bewoners van zorginstellingen vormen een kwetsbare groep en hebben een verhoogd risico om depressief te worden. Er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal welbevinden van hun bewoners. Op zoek naar zin is een groepscursus voor 6 tot 8 deelnemers. De orginele cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten die elk een thema behandelen. Een psycholoog of geestelijk verzorger en een activiteitenbegeleider of creatief therapeut worden opgeleid om de training te geven. Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur en de deelnemers werken aan opdrachten die te maken hebben met hun eigen levensverhaal. De cursus bestaat uit verbale en creatieve opdrachten.

Inhoud

Het Trimbos-instituut biedt de trainingen aan om deelnemers op te leiden als begeleiders van de cursus Op zoek naar zin voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Na het volgen van deze training kunnen deelnemers zowel inhoudelijk als organisatorisch de cursus verzorgen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Lesmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.