Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag komt bij mensen met dementie in de thuissituatie veel voor. Leer in deze workshop waar dit gedrag vandaan komt en wat voor begeleiding mensen met dementie en hun mantelzorger nodig hebben.

Het gedrag van mensen met dementie verandert vaak ingrijpend. Deze veranderingen hebben veel invloed hebben op de kwaliteit van leven van de persoon met dementie en degene die voor hem of haar zorgt, de mantelzorger. Vaak lopen de problemen die onder andere door de gedragsveranderingen ontstaan zo hoog op, dat iemand met dementie niet meer thuis kan blijven wonen. Daarom is het belangrijk dat de mantelzorger, maar ook de persoon met dementie en zij samen goed worden ondersteund.

Professionals kunnen betere zorg bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers als ze op de hoogte zijn van wat onbegrepen gedrag is en wat kan helpen. Tijdens deze workshop gaan we in op wat onbegrepen gedrag is en wat eraan ten grondslag kan liggen. Ook besteden we aandacht aan eigen casuïstiek en praten we over het belang van multidisciplinaire samenwerking bij onbegrepen gedrag en hoe dit in uw eigen organisatie geregeld is.

Casemanagers dementie, dementieverpleegkundigen, (zorg)trajectbegeleiders (of vergelijkbare functies), wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers of andere beroepsgroepen die werkzaam zijn in de thuissituatie bij mensen met dementie en hun naasten en die te maken krijgen met onbegrepen gedrag.

Na deze workshop:

  • Weet u wat onbegrepen gedrag is.
  • Kent u enkele theoretische modellen over onbegrepen gedrag.
  • Heeft u kennis genomen van de richtlijnen voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie.
  • Heeft u zicht op wat oorzaken van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie kunnen zijn.
  • Heeft u geoefend met het analyseren van onbegrepen gedrag bij een eigen casus.
  • Weet u waarom het belangrijk is om onbegrepen gedrag tijdig te signaleren en aan te pakken.
  • Weet u wat de toegevoegde waarde van het multidisciplinair samenwerken bij onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in de thuissituatie kan zijn.
Duur
3 uur
Accreditatie
De accreditatie is goedgekeurd voor 3 punten door LV POH GGZ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR
Prijs
€ 0,00
Toelichting
Vooraf krijgt u via de digitale leeromgeving (Moodle) informatie over de training wat u vooraf doorgenomen dient te hebben. Tijdens de training dient u beschikking te hebben over het materiaal (hetzij digitaal, hetzij hard copy). Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 24
Trainer
Marleen Prins - Hardus, mprins@trimbos.nl
Iris van Asch (psycholoog en wetenschappelijk medewerker)

Als u vragen hebt over de training kunt u contact opnemen met Marleen Prins.

Meer trainingen