Omgaan met personen met verward gedrag

Leer oorzaken van verward gedrag kennen en adequaat te reageren (Training)

Kun je in je werk te maken krijgen personen met verward of moeilijk te snappen gedrag? In deze training leer je de achtergronden van verward gedrag dat voort kan komen uit psychiatrie, LVB en/of middelengebruik.

Je krijgt iemand aan de balie die een zeer nerveuze indruk maakt. Op dwingende toon eist ze 'de baas’ te spreken omdat ze je niet vertrouwt. Ze zegt al eerder iemand hier gesproken te hebben waarna haar persoonlijke gegevens ineens bij de buren bekend waren. Op jouw antwoord dat je niet goed volgt waar dit over gaat, wordt ze ineens heel boos en gaat ze steeds harder praten. Ze roept je toe dat je weldegelijk weet waar dit over gaat, dat ze hier niet meer tegen kan en dat je op moet houden haar leven te verpesten.

Onverwacht gedrag

Van het openbaar vervoer tot achter de kassa: als je in jewerk mensen ontmoet, kunnen die anders reageren dan ‘normaal’. Ze lijken bijvoorbeeld onder invloed. Zijn de weg kwijt of reageren agressief. In de volksmond gaat het vaak over ‘verwarde personen’. Verward gedrag kan allerlei oorzaken hebben. Mensen zijn mogelijk onder invloed van alcohol of drugs of maken een psychose door, maar kunnen ook dementie hebben. Wanneer je in je werk met dit gedrag in aanraking komt, is het belangrijk te weten waar dit gedrag vandaan kan komen en hoe je hier het best op reageert.

Meer werkplezier

Tijdens deze training krijg je informatie over wat we onder verward gedrag verstaan en over verschillende factoren die tot verward gedrag kunnen leiden. Ook gaan we dieper in op verward gedrag als gevolg van psychische problemen en welke psychische problemen onderscheiden kunnen worden. Na het volgen van deze training weet je beter hoe je kunt reageren op mensen met verward gedrag.

Het effect is dat mensen die verward gedrag vertonen, zich beter gehoord voelen en daarmee minder belastend zijn voor je werk(plezier).

De training bestaat uit

 • Inbreng eigen casussen
 • Informatiepakket over verward gedrag
 • Training (1 dagdeel bij het Trimbos-instituut)
 • Intervisies (bij uw eigen organisatie)

Kun je in je werk te maken krijgen met verwarde personen? Dan is deze training waardevol voor je.

Deelnemers aan deze training zijn onder andere:

Medewerkers van

 • Ziekenhuizen
 • Politie
 • Winkels
 • Woningbouwcooperaties
 • Gemeentelijke diensten

Dementie en onbegrepen gedrag

Werk je met mensen die zich verward gedragen door dementie? Bijvoorbeeld omdat je werkzaam bent in de ouderenzorg? Dan zijn deze dementie-trainingen mogelijk interessant voor je:

In deze training leer je

 • Verschillende oorzaken van verward gedrag kennen
 • Welke psychische problemen een rol kunnen spelen bij verward gedrag
 • Hoe je met personen met verward gedrag omgaat
 • Tijdens de training kun jesituaties bespreken die je zelf hebt meegemaakt.
Duur
1 dagdeel
Prijs
€ 0,00
Trainer
Anneke van Wamel, awamel@trimbos.nl

Heb je vragen over deze training? Die beantwoorden we graag!

Neem contact op met de Trimbos Academie:

 • Bel: 030 297 11 72
 • E-mail: academie@trimbos.nl

Meer trainingen