NNvT Congres

Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek organiseert jaarlijks een wetenschappelijk congres, dit jaar in samenwerking met het Trimbos-instituut. (Congres / studiedag)

Deze bijeenkomst is dé gelegenheid voor het uitwisselen van nieuwe onderzoekresultaten op het brede terrein van tabaksonderzoek. Doelgroepen van het congres zijn, naast de NNvT-leden, Nederlandse wetenschappers die zich als hoofdonderwerp, dan wel zijdelings, met tabakspreventie en aanverwante onderwerpen bezig houden. Het congres staat open voor het brede veld van tabaksonderzoek: van preklinisch onderzoek en de farmacologie van nicotineverslaving tot psychologische en epidemiologische studies en beleidsonderzoek.
Prijs
€ 0,00

Meer trainingen