Met elkaar weten we veel meer! & Onderzoek doen? Dat kan ik ook!

In deze Webinar gaat het over het zelf doen van onderzoek door (zorg)medewerkers in de ouderenzorg aan de hand van hun praktijkvragen: belangrijk en leuk!

Wat leert u?

Het eerste deel van de webinar gaat over een actieonderzoek, vormgegeven door medewerkers van verschillende organisaties, naar de samenwerking tussen hen rond thuiswonende ouderen met psychische problemen. Hoe kennis meer gedeeld kan worden met behulp van twee interventies die zij zelf hebben bedacht, ontwikkeld en uitgetest: een fysieke netwerkkaart rond een bewoner ‘De Wegwijzer’ en de deskundigheidsbevordering ‘In Gesprek!’. 

In het tweede deel van de webinar vertellen intramurale (zorg)medewerkers over onderzoeken die zij zelf hebben gedaan, gericht op hun bewoners en collega’s. Over hun ervaringen met het doen van onderzoek en wat het hen en de cliënten/bewoners heeft opgeleverd.

De webinar vindt plaats op 18 november van 13.30 tot 15.00 uur.

Behoort u tot de doelgroep?

Zorgprofessionals: verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, artsen, paramedici, onderzoekers, etc.

Programma

Spreker: dr. Gea van Dijk ( Noorderbreedte en NHL Stenden Hogeschool )

Organisator

NKOP/Trimbos-instituut

Studielast

N.v.t.

Digitale leeromgeving

N.vt.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.