Machine Learning in de (klinische) praktijk

Leer wat Machine Learning kan betekenen voor de GGZ en hoe het kan helpen bij het verbeteren van de klinische praktijk.

In deze opleiding leer je hoe je machine learning toepast om op basis van klinische data tot nieuwe inzichten te komen.

Tijdens de leergang kun je aan je eigen project werken, op basis van je eigen data, om zo direct, hands-on het geleerde in praktijk te kunnen brengen. Je ontwikkelt een intuïtief begrip van alle onderdelen die binnen een machine learning project van belang zijn, en wat de typische valkuilen zijn. De leergang eindigt met een afgerond machine learning-project, gericht op ondersteuning van de klinische praktijk.

De leergang start met informatie over wat machine learning nu eigenlijk precies is, om vervolgens in te gaan op de stappen die een typisch machine learning project doorloopt. Uiteindelijk leer je hoe de belangrijkste machine learning tools (Random Forest, LASSO, etc) werken, hoe je ze toepast en hoe je ze interpreteert.

Benodigde voorkennis:

Deelnemers dienen zich comfortabel te voelen met statistiek, onderzoek en het schrijven van syntax. Tijdens de opleiding wordt gewerkt in R. Deelnemers die geen R ervaring hebben wordt gevraagd vooraf een online tutorial te volgen.

Studiebelasting:

Plusminus 10 uur per week gedurende de periode van 15 weken waarin de opleiding plaatsvindt.

Opleidingsdagen Leergang 2020

 • Dinsdag 28 januari
 • Dinsdag 3 maart
 • Dinsdag 24 maart
 • Dinsdag 21 april
 • Dinsdag 19 mei 

Opleidingsdagen Leergang 2019 (vol)

 • Dinsdag 17 september 2019
 • Dinsdag 15 oktober 2019
 • Dinsdag 5 november 2019
 • Dinsdag 26 november 2019
 • Dinsdag 17 december 2019

Iedereen die werkzaam is in de zorg, wil leren wat machine learning is en hands-on wil oefenen met alle stappen die worden doorlopen bij een machine learning project.

In de opleiding is ruimte voor:

 • deelnemers die een eigen project inbrengen waarmee een klinisch relevant predictievraagstuk wordt aangepakt. Deze projecten dienen gedurende de opleiding als casus, elke sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij de voortgang en de next steps, en projecten worden tussen de opleidingsdagen individueel begeleid.
 • deelnemers die geen eigen project inbrengen, maar aansluiten om zich de basisprincipes van machine learning eigen te maken, om zo op eigen kracht een machine learning project uit te kunnen voeren.

Aan het einde van de leergang beschik je over de vaardigheden om gericht een machine learning project te doorlopen, heb je dat toegepast op een eigen project, heb je een intuïtief begrip van machine learning, en weet je waar je op let bij de implementatie van machine learning algoritmen in de praktijk.

Duur
Deze training bestaat uit 5 dagen. Opleidingsdagen zijn van 9.00 – 17.00, op het Trimbos instituut, te Utrecht
Prijs
€ 2.500,00
Toelichting
Kosten (ex BTW): 1. 2.500 euro voor deelnemers die een project inbrengen. Hiervoor kunnen twee deelnemers aansluiten (iemand met expertise op het gebied van data-analyse en iemand met klinisch inhoudelijke expertise). In elke periode tussen twee opleidingsdagen vindt een uur persoonlijke begeleiding plaats om te ondersteunen bij de uitvoer van het machine learning project. 2. 1.000 euro voor deelnemers die geen project inbrengen, waarbij geen sprake is van individuele begeleiding. 3. Voor PhD-studenten die deel willen nemen met als doel om een machine learning onderzoek te publiceren geldt ook een tarief van 1.000 euro, waarbij additionele begeleiding plaatsvindt voor het schrijven van het manuscript.
Trainer
Joran Lokkerbol, jlokkerbol@trimbos.nl
Datum
dinsdag 28 januari 2020
 
Inschrijven

Neem contact op met Joran Lokkerbol.

Meer trainingen