Leren over dementie

Leer het gedrag van mensen met dementie beter begrijpen en leer om er op een persoonsgerichte manier mee om te gaan.

Samenvatting

Zorgen voor mensen met dementie kan soms een uitdaging zijn. Om op een persoonsgerichte manier voor iemand te kunnen zorgen is het belangrijk dat je iemand persoonlijk kent, zodat je aan kunt sluiten op iemands behoeften en voorkeuren. Omgaan met mensen met dementie vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Met de e-learning 'Leren over dementie' leert u het gedrag van mensen met dementie beter begrijpen en weet u beter hoe u hier mee om kunt gaan. Deze e-learning van in totaal 5 á 6 uur is ontwikkeld in samenwerking met (leerling) verzorgenden en sluit daardoor goed aan bij de praktijk. 

U kunt de e-learning bestellen in de webwinkel.

Behoort u tot de doelgroep?

De e-learning is ontwikkeld als bij- en nascholing voor medewerkers in de zorg en voor leerling-helpenden en -verzorgenden (niveau 2 en 3) op ROC’s.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&VN 7 punten voor beide delen (in 2019)

Programma

De e-learning bestaat uit twee opeenvolgende delen met een totale duur van 5 á 6 uur. Er worden diverse leermethoden gecombineerd: filmpjes, verschillende typen vragen en interactieve schermen wisselen elkaar af en een samenvatting van de belangrijkste informatie is terug te vinden in een bijbehorende reader.

Omdat dementie een complexe aandoening is, start de training met het opfrissen van de kennis over de meest voorkomende vormen van dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan onbegrepen gedrag en de bewustwording van wat uw rol kan zijn in het ontstaan en/of voorkomen van dit gedrag. De volgende soorten gedrag worden behandeld: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

  • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. U leert om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie u zorgt en de invloed van bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten op het welbevinden van mensen met dementie.
  • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag (probleemgedrag) van mensen met dementie. U leert om bij onbegrepen gedrag met een stappenplan te werken. U verdiept zich in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

Persoonsgerichte zorg

Zorgen voor mensen met dementie kan soms een uitdaging zijn. Om op een persoonsgerichte manier voor iemand te kunnen zorgen is het belangrijk dat je iemand persoonlijk kent, zodat je aan kunt sluiten op iemands behoeften en voorkeuren.

Introductiefilmpje

Bekijk het introductiefilmpje om een eerste indruk te krijgen van de online training. 

Bestellen

U kunt de e-learning ‘Leren over dementie’ bestellen via de webwinkel.

Als u meerdere licenties tegelijk wilt aanschaffen, dan zijn er verschillende opties. U kunt de online training verspreiden via de mailadressen van de medewerkers, via een couponcode op papier of digitaal of u kunt de online training in uw eigen Leer Management Systeem (LMS) opnemen door middel van LTI of SCORM. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Claudia van der Velden. Bij afname vanaf 50 stuks of meer krijgt u korting.

Meer informatie

Kennisdossier Betere zorg bij dementie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

5 á 6 uur

Digitale leeromgeving

U kunt de e-learning bestellen in de webwinkel.

Trainingsmateriaal

Bij de e-learning hoort een reader. U kunt deze downloaden in de digitale leeromgeving nadat u toegang hebt gekregen tot de e-learning.

Prijs

€ 27,50 excl. btw

*U kunt de e-learning bestellen in de webshop.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.