Leren over dementie

Beter omgaan met mensen met dementie (e-Learning)

Met deze online training leert u het gedrag van mensen met dementie beter te begrijpen en daar beter op te reageren.

Zorgen voor mensen met dementie kan soms een uitdaging zijn. Om op een persoonsgerichte manier voor iemand te kunnen zorgen is het belangrijk dat je iemand persoonlijk kent, zodat je aan kunt sluiten op iemands behoeften en voorkeuren. Omdat dementie een complexe aandoening is, start de training met het opfrissen van de kennis over de meest voorkomende vormen van dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan onbegrepen gedrag en de bewustwording van wat jouw rol kan zijn in het ontstaan en/of voorkomen van dit gedrag. De volgende typen gedragingen worden behandeld: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

Leren over dementie is ontwikkeld in samenwerking met (leerling) verzorgenden en bestaat uit twee opeenvolgende delen (ca. 5 à 6 uur totaal):

  • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Cursisten leren om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie zij zorgen en de invloed van bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten op het welbevinden van mensen met dementie.
  • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag (probleemgedrag) van mensen met dementie. De cursisten leren met een stappenplan te werken bij onbegrepen gedrag. Zij verdiepen zich in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

De online training bestaat uit een combinatie van diverse leermethoden: filmpjes, verschillende typen vragen en interactieve schermen wisselen elkaar af en een samenvatting van de belangrijkste informatie is terug te vinden in een bijbehorende reader. Leren over dementie wordt afgesloten met een certificaat. Daarnaast kunnen accreditatiepunten aangevraagd worden bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Bekijk het introductiefilmpje om een eerste indruk te krijgen van de online training. 

Meer informatie over Leren over dementie?

Ga naar www.lerenoverdementie.nl

Duur
5 à 6 uur totaal
Accreditatie
De e-learning is geaccrediteerd door V&VN (6 punten - 3 punten per deel)
Prijs
€ 27,50
Trainer

U kunt de online training Leren over dementie bestellen via de webshop.

Grotere afname

Als u een grotere afname wilt doen voor medewerkers van uw organisatie, dan zijn er verschillende opties mogelijk. Zo kunt u de online training verspreiden via de mailadressen van de medewerkers, via een couponcode op papier of digitaal of u kunt de online training in uw eigen Leer Management Systeem (LMS) opnemen door middel van LTI of SCORM. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Claudia van der Velden. Bij afname vanaf 50 stuks of meer bestaat er de mogelijkheid voor staffelkorting.

Meer trainingen