KOPP/KOV: PIEP zei de muis

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De KOPP/KOV-interventie ‘PIEP zei de muis’ is gericht op het voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar zelf ernstige psychische problemen ontwikkelen.

Behoort u tot de doelgroep?

  • Preventiewerkers jeugd
  • Kinderwerkers
  • Sociaal cultureel werkers
  • Jeugdzorg
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Jeugd GGZ

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u in staat om de interventie uit te voeren bij kinderclubs, kunt u ouderbijeenkomsten en steun-op-maat voor ouders door een gezinsbegeleidster organiseren. Ook heeft u informatie ontvangen over hoe het netwerk en partnerorganisatie ingelicht kunnen worden over de interventie zodat ze ermee aan de slag willen gaan.
'PIEP zei de muis' is geschikt voor gezinnen met diverse etnische achtergronden.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door Registerplein (1,6 punten) en SKJ (6 punten)

Beschrijving van de training

Op de trainingsdag krijgt u informatie over achtergrond en opzet van de interventie. De naam ‘PIEP zei de muis’ is ontleend aan een handpop (muis) die gebruikt wordt om met kinderen in gesprek te komen. U leert hoe u in uw organisatie met deze interventie aan de slag kunt gaan. Het draaiboek van de kinderclub en de ouderbijeenkomsten wordt doorgenomen en geoefend. U maakt kennis met de verschillende werkvormen, zoals:

  • Het werken met handpop PIEP
  • Liedjes en verhalen
  • Toneel

Ook wordt u getraind in het werken met ouders die te maken hebben met uiteenlopende problemen.

Naast het handboek ontvangt U digitaal alle producten die U op weg helpen om het project op te zetten, zoals een projectopzet, voorbeeldfolders en de resultaten van het onderzoek nar de interventie. Na afloop van de training is er nog de mogelijkheid om telefonisch overleg te overleggen met de trainers.

NB KOPP/KOV staat voor: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Lesmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.