KOPP in de Ouderenpsychiatrie

Kinderen van ouders met psychische problemen, ontwikkelen zelf vaak ook psychische problemen. Toch wordt die link niet altijd gelegd. In dit webinar gaan we daar dieper op in.

Wat leert u?

In dit webinar wordt uitgelegd waarom aandacht voor KOPP ook in de ouderenpsychiatrie noodzakelijk is en waar u als zorgprofessional/hulpverlener op kan letten en hoe u het gesprek kan aangaan. We beschouwen KOPP aan de hand van 4 perspectieven; de volwassen KOPP wèl in behandeling, de volwassen KOPP niet in behandeling , de rol van de hulpverlener en als laatste de hulpverlener die zelf ook KOPP is. Op een interactieve manier vertalen we KOPP naar uw eigen praktijk en worden vragen van deelnemers behandeld.

Samenvatting

Een jeugd, met een psychisch zieke ouder, is voor het kind een risicofactor om zelf psychische- of verslavingsproblemen te krijgen. Uit het beperkte onderzoek dat onder volwassen Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) is gedaan, blijkt al wel dat 65% van deze kinderen voor het 30ste levensjaar zelf ook psychische problemen krijgen en dat de groep die in de 35% valt vaak klachten heeft. Toch wordt de link tussen gevolgen van het opgroeien als KOPP en psychische klachten op latere leeftijd nog te weinig geduid en besproken. Voor de praktijk betekent dit dat ook cliënten in de ouderenpsychiatrie zelf een KOPP kunnen zijn en dat hun kinderen als volwassen KOPP problemen kunnen hebben.

De webinar vindt plaats op 12 november van 19.30 tot 21.30 uur.

Behoort u tot de doelgroep?

Deze webinar is bedoeld voor zorgprofessionals die werkzaam zijn in de VVT of GGZ sector.

Trainer(s)

  • Dr. MI Zegwaard
  • C. Goedhart, Teammanager Kennis, Innovatie en Onderzoek bij MIND
  • I. Brummelhuis MSC, PhD Student

Organisator

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.