Klachtgerichte Mini Interventies (KMI's)

Beter slapen, Minder stress en Minder piekeren (Train de trainer)

In de train-de-trainer leer je de inhoud van de KMI's. Dit zijn korte interventies die zich richten op specifieke en veelvoorkomende klachten die cliënten ervaren.

De KMI’s bestaan uit 3 cursussen: ‘Beter slapen’, ‘Minder stress’ en ‘Minder piekeren’. Clienten kunnen deze cursussen individueel of in groepsverband volgen. Tijdens de train-de-trainerstraining komen opzet en inhoud van de KMI’s aan de orde. Daarbij komen elementen aan bod waarop de KMI’s gebaseerd zijn zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie. Tijdens de training worden informatieoverdracht en oefening afgewisseld.

Aan het eind van de training is er kort aandacht voor de online versie van de KMI’s (zie: www.snelbeterinjevel.nl). De trainer vertelt daarbij over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met het begeleid inzetten van de online KMI’s in de huisartsenpraktijk. 

Meer informatie over de KMI's
De KMI’s zijn gericht op klachten die aantoonbaar samenhangen met depressie: slaapklachten, stress, en piekeren. De KMI’s richten zich op deze klachten om depressieve klachten te verminderen en een depressie te voorkomen. De korte, klachtgerichte aanpak is laagdrempelig en daardoor toegankelijk voor een brede populatie.

De KMI’s zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met preventiefunctionarissen uit het veld. Een pilotstudie (Spijkerman e.a., 2014) naar de groepscursussen liet zien dat alle interventies verbeteringen laten zien op de specifieke klachten waarop zij gericht zijn (slaap-, stress- of piekerklachten). Een afname van depressieve klachten en stress werd geobserveerd bij alle cursussen.

Professionals die werken met cliënten die last hebben van overmatig piekeren, stress en slaapproblemen.

Professionals die bijvoorbeeld werkzaam zijn in: psychologenpraktijken, GB GGZ, SGGZ, maatschappelijk werk, zorg- en penitentiaire instellingen, huisartsen, POH GGZ, sociale wijkteams en buurtteams.

Na het volgen van deze eendaagse training bent u in staat om de KMI’s individueel of in groepsverband in eigen praktijk uit te voeren.

Duur
1 hele dag |9.30 - 16.30 (op het Trimbos-instituut te Utrecht)
Accreditatie
Wordt aangevraagd bij LV POH-GGZ en Registerplein
Prijs
€ 395,00
Toelichting
Vooraf krijgt u via de digitale leeromgeving (Moodle) informatie over de training en het te bestellen trainingsmateriaal.
Trainer
Nellie Wilschut, preventiefunctionaris GGZ Rivierduinen (locatie Gouda) en gespecialiseerd in depressiepreventie en groepswerk/trainingen
Datum
vrijdag 11 oktober 2019
 
Inschrijven

Als u meer wilt lezen vindt u in dit artikel informatie over het onderzoek naar de klachtgerichte mini-interventies:

Spijkerman, M., Ruiter, M., Conijn, B., Kramer, J., Boon, B., Poel, A. van der (2014). Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(3), 111-118

Meer trainingen