Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Barvrijwilligers van bijvoorbeeld sportclubs moeten een korte training volgen om aan de slag te mogen. Met deze train-de-trainer bent u in staat zelfstandig de trainingen aan barvrijwilligers in de paracommerciële horeca te verzorgen.

Voor de paracommerciële horeca (zoals een voetbal- of studentenvereniging) geldt een aantal wettelijke verplichtingen rond het schenken van alcohol. Een ervan is dat barvrijwilligers die achter de bar staan tijdens openingstijden waarop alcohol wordt geschonken, geïnstrueerd zijn volgens een in de Drank- en Horecawet vastgelegde instructie.

Voor een dergelijke instructie is een landelijk voorbeeld beschikbaar: Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). Het Trimbos-instituut verzorgt de trainingsopleiding voor trainers die IVA’s aan barvrijwilligers willen geven.

Train-de-trainer

In de IVA train-de-trainer krijgen trainers achtergrondinformatie, theorie en vaardigheden aangereikt om zelfstandig de IVA in de paracommerciële horeca te verzorgen. U krijgt een trainingshandboek en trainingsmaterialen die de training vergemakkelijken.

Materialen

 • Een uitgebreid instructieboek
 • PowerPoint en andere benodigde informatie voor het uitvoeren van de training op CD-rom
 • Materialen ter uitgifte tijdens een IVA- training
 • Het certificaat IVA-trainer 
 • Preventiewerkers werkzaam bij een instelling voor verslavingszorg of GGD
 • Jeugdhulpverleners met een opleiding in jeugd- of jongerenwerk
 • Personen met een sport gerelateerde opleiding
 • Trainers die al enige tijd IVA’s verzorgen en zich willen bijscholen

Na afloop van de train-de-trainer weet de trainer:

 • Kennis over de effecten en risico’s van alcohol en kennis over de relevante wetten effectief over te dragen.
 • Methodieken voor het stimuleren van een adequate houding bij onwelkom aankoopgedrag.
 • Opgedane kennis en methodieken toe te passen op diverse doelgroepen.
 • Gewenste rollenspellen en andere oefeningen op te zetten en te begeleiden.
 • Zijn/haar eigen beroepshouding als trainer in de paracommerciële horeca te bepalen.

Er wordt tijdens de train-de-trainer geoefend met de opdrachten, discussiemomenten en het rollenspel. De trainers ontvangen de handleiding en materialen voor het opzetten en uitvoeren van de IVA. 

Duur
1 Dag (09:30 - 16:30)
Prijs
€ 395,00
Trainer
Maddy Blokland, mblokland@trimbos.nl
Datum
maandag 28 oktober 2019
 
Inschrijven

Meer trainingen