Preventie- en Handhavingsplan alcohol

Verdiep uw kennis voor het opzetten (of vernieuwen) van een evidence based Preventie- en Handhavingsplan alcohol binnen uw gemeente of regio.

Wat leert u?

 • Actuele trends op het gebied van (problematisch) alcoholgebruik
 • Evidence based beleidsmaatregelen
 • Onderbouwing vanuit de Drank- en Horecawet
 • Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland

Samenvatting

De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW) en het toezicht daarop. Ze zijn ook verplicht om het lokale alcoholbeleid vast te leggen in een Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Elementen van dit plan zijn o.a. handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar en maatregelen om overmatig alcoholgebruik terug te dringen. Maar welke maatregelen blijken in de praktijk nu echt effectief en hoe stimuleer je tot handhaving op een manier die werkt? In deze inspiratiesessie leert u alles over evidence based beleidsmaatregelen en krijgt u inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Na de sessie heeft u concrete aanknopingspunten die u in uw eigen gemeente of regio toe kunt passen.

Programma op maat

Wij bieden u graag een programma op maat, afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Neem voor overleg of een offerte contact op met Jeroen de Greeff (jgreeff@trimbos.nl of 030 2959 427).

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als beleidsmedewerker of adviseur bij een gemeente of ggd en u wilt het Preventie- en Handhavingsplan alcohol vernieuwen of een regionaal plan ontwikkelen. U wilt verbindingen leggen tussen preventie en handhaving en u heeft behoefte aan inspiratie en verdieping van uw kennis over effectief alcoholbeleid.

 • Beleidsmedewerker bij een gemeente
 • Beleidsadviseur bij een ggd

Bent u geïnteresseerd in deze inspiratiesessie maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

Het Trimbos-instituut heeft jarenlange expertise op het gebied van alcoholpreventie en gemeentelijk alcoholbeleid. Onze experts leggen in deze inspiratiesessie de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk, zodat u straks uw beleid kunt baseren op evidence uit onderzoek en inspirerende best practices uit binnen- en buitenland.

Resultaat

 • Kennis, inzicht en concrete aanknopingspunten om een (nieuw) evidence based Preventie- en Handhavingsplan alcohol te ontwikkelen en te implementeren
 • Leerpuntenverslag (optioneel) met de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe plan en concrete voorbeelden van verbindingen tussen preventie en handhaving voor uw gemeente of regio

Programma

Deze inspiratiesessie helpt u als beleidsmaker bij een gemeente, ggd of andere organisatie bij het vernieuwen van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol of bij het ontwikkelen van een geheel nieuw beleidsplan. De rode draad van het programma vormt het huidige Preventie- en Handhavingsplan uit uw gemeente of regio.

Op uw locatie

We organiseren deze inspiratiesessie bij voorkeur bij u in de gemeente of regio:

 • bij gemeenten voor de relevante afdelingen die meewerken aan het Preventie- en Handhavingsplan (bv. Gezondheid, Jeugd, Veiligheid, Toezicht & Handhaving, etc.)
 • in regionaal verband voor ggd-adviseurs
 • in regionaal verband voor ggd-adviseurs en gemeentelijke beleidsmedewerkers

Bespreek uw wensen en vraag een offerte op maat: stuur een e-mail of bel 030 2959 427.

Leerpuntenverslag (optioneel)

Wij kunnen na de bijeenkomst een leerpuntenverslag voor u opstellen. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe plan en concrete voorbeelden van verbindingen tussen preventie en handhaving. Handig als naslagwerk en om te delen met collega’s.

Onderwerpen training

 • Actuele trends op het gebied van (problematisch) alcoholgebruik
 • Toepasbaarheid van evidence based beleidsmaatregelen in uw gemeente/regio
 • De belangrijkste ‘preventie-artikelen’ uit de Drank- en Horecawet die relevant zijn voor uw plan
 • Goede voorbeelden van beleid en interventies uit binnen- en buitenland
 • Goede voorbeelden van verbindingen tussen preventie en handhaving

Bij het behandelen van deze onderwerpen wordt telkens gereflecteerd op het huidige beleid en hoe u in de nieuwe plannen nieuwe impulsen kunt geven.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Discussie
 • Feedback op antwoorden
 • Opdracht in groepen

Trainer(s)

Jeroen de Greeff, Lex Lemmers en Laura Nijkamp werken alle drie voor het Gemeenteteam van het Trimbos-instituut.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut (op uw locatie)

Studielast

Er is geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

Niet van toepassing

Trainingsmateriaal

Niet van toepassing

Prijs

Prijs nog niet bekend

*Vraag een offerte op maat voor een inspiratiesessie op uw locatie, afgestemd op uw wensen: stuur een e-mail naar jgreeff@trimbos.nl of bel 030 2959 427.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.