Aanpak GHB-problematiek

Handvatten voor gemeenten om GHB-uitdagingen effectief aan te pakken (Training voor professionals)

GHB-verslaving is complex en staat zelden op zichzelf. Een gerichte aanpak waarin gemeente, verslavingszorg en politie nauw samenwerken is een must. Deze inspiratiesessie geeft u handvatten om GHB-problemen aan te pakken.

GHB-verslaving is complex en vaak multidimensionaal. De begeleiding van verslaafde gebruikers voor, tijdens en na de behandeling vraagt veel tijd van betrokken professionals. Een gerichte aanpak is nodig, waarin gemeente, verslavingszorg en politie nauw met elkaar samenwerken. De kern is een klein casusoverleg, waarin de deze partijen op regelmatige basis bij elkaar komen om met individuele gevallen aan de slag te gaan. Waar nodig worden andere partijen hierbij betrokken.

Deze inspiratiesessie geeft gemeenten, medewerkers van instellingen voor verslavingszorg en politiemedewerkers handvatten in het opzetten en uitvoeren van deze aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek dat is verricht naar de aanpak van GHB-problematiek en de pilot met deze aanpak die in de gemeente Twenterand is uitgevoerd. Kortom: theorie en praktijk worden met elkaar verbonden en in concrete stappen gepresenteerd.

Medewerkers die betrokken zijn bij de GHB-problematiek in uw gemeente of regio. Dat zijn in ieder geval: beleidsmedewerkers van de betreffende gemeente(n), medewerkers van de regionale instelling voor verslavingszorg en politie. De inspiratiesessie wordt verzorgd bij uw gemeente of in uw regio.

Na afloop van de sessie hebben deelnemers de kennis in huis om de aanpak van GHB-problematiek op de gemeentelijke agenda te zetten. De deelnemers hebben handvatten gekregen om de aanpak hiervan op te zetten en uit te voeren.

Optioneel

Wilt u na de inspiratiesessie actief aan de slag met een aanpak voor de lokale GHB-problematiek? We komen graag nog een keer langs om onze ondersteuning in het vervolgtraject te bespreken.

Duur
3-4 uur
Prijs
€ 0,00
Toelichting
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Nijkamp (lnijkamp@trimbos.nl)
Trainer
Laura Nijkamp, lnijkamp@trimbos.nl

Meer trainingen