Aanpak GHB-problematiek in de gemeente

Verdiep uw kennis en leer hoe u complexe GHB-problematiek gezamenlijk aan kunt pakken vanuit gemeente, politie en verslavingszorg.

Wat leert u?

 • GHB-problematiek op de (gemeentelijke) agenda zetten en houden
 • Aanpak van GHB-problematiek via een casusoverleg van gemeente, verslavingszorg en politie
 • Belang van sluiten van de keten van professionals, werken aan alle leefgebieden en leveren van maatwerk voor de cliënt
 • Noodzaak van een op GHB-problematiek gefocuste aanpak

Samenvatting

GHB is een drug met een hoog risico op verslaving. Eenmaal verslaafd is het ontzettend moeilijk om van deze verslaving af te komen. Mensen met GHB-problematiek doen een groot beroep op hulpverlening en veroorzaken soms veel problemen en overlast in hun omgeving. De groep gebruikers is niet zo groot, maar de ernst van de problematiek vraagt veel aandacht. Deze complexe problematiek vraagt om een specifieke aanpak en zorg op maat. Recent is in twee Nederlandse gemeentes een succesvolle aanpak ontwikkeld met als kern een specialistisch casusoverleg waarin de gemeente, de politie en de regionale instelling voor verslavingszorg samenwerken. In deze training van 3 á 4 uur leert u meer over deze aanpak en krijgt u handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan binnen uw eigen gemeente. 

Training op maat

We geven deze training het liefst op uw locatie, met een programma afgestemd op uw specifieke wensen. Meer weten? Neem contact op met Laura Nijkamp.

Behoort u tot de doelgroep?

De training is ontwikkeld voor professionals die tijdens hun werk te maken krijgen met GHB-problematiek en betrokken zijn bij de aanpak hiervan.U werkt bij de gemeente, bij de politie of bij een regionale instelling voor verslavingszorg en u wilt meer weten over de casusgerichte aanpak van GHB-problematiek zoals toegepast in gemeentes Twenterand en Etten-Leur. U zoekt handvatten om de problematiek in uw eigen gemeente op de agenda te zetten en een gerichte, gezamenlijke aanpak te gaan opzetten. 

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar heeft u nog vragen? Neem contact op.

Vereist aanvangsniveau

 

Leer van de experts

In de gemeente Twenterand is in opdracht van het Ministerie van VWS een succesvolle aanpak ontwikkeld voor het tegengaan van overmatig GHB-gebruik en de problemen die hier het gevolg van zijn. De aanpak is gebaseerd op een eerder ontwikkelde methode uit de gemeente Etten-Leur. Het Trimbos-instituut heeft deze aanpak verder ontwikkeld, in samenwerking met beide gemeentes, Tactus Verslavingszorg, Novadic-Kentron en NISPA. De aanpak wordt beschreven in de Handreiking voor gemeenten met GHB-problematiek (gratis download). Met deze handreiking kunnen ook andere gemeenten met deze beproefde aanpak aan de slag. De handreiking vormt de basis van de training.

Resultaat

Na de training kunt u een beproefde methode voor aanpak van GHB-problematiek binnen uw eigen gemeente opzetten en uitvoeren en heeft u daarmee een eerste start gemaakt.

Programma

Deze training van 1 dagdeel is gebaseerd op de Handreiking aanpak GHB-problematiek voor gemeenten (gratis download). Tijdens de training gaat u aan de slag met verschillende onderdelen van de handreiking. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden en in concrete stappen gepresenteerd, zodat u daarna zelf aan de slag kunt binnen uw eigen gemeente. Aan het eind van de training heeft u een eerste start gemaakt met een aanpak voor GHB-problematiek en is een lijn uitgezet voor na de training.

Training op maat

We geven deze training het liefst op uw locatie, met een programma afgestemd op uw specifieke wensen. Meer weten? Neem contact op met Laura Nijkamp.

Onderwerpen

 • GHB-problematiek politiek, bestuurlijk en onder betrokken partijen belangrijk maken door middel van onderzoek
 • Gemeentelijke aanpak van GHB-problematiek door middel van een op GHB gefocust casusoverleg
 • De keten van hulpverlening sluiten door regie en doorpakken
 • Maatwerk leveren aan mensen met GHB-problematiek
 • Praktijkervaringen tijdens de pilot in de gemeente Twenterand
 • Ervaringen uit uw eigen praktijk
 • Zelf een start maken met de aanpak van GHB-problematiek in uw gemeente

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Werkopdrachten
 • Discussie
 • Stellingen

Trainer(s)

Laura Nijkamp heeft jarenlange ervaring met de aanpak van GHB-problematiek in gemeenten. Zowel vanuit haar rol als onderzoeker als in het begeleiden van gemeenten in trajecten die gaan over de implementatie van deze aanpak. Als ontwikkelaar van de handreiking aanpak GHB-problematiek weet ze als geen ander wat nodig is om de aanpak te implementeren. Naast het traject in de gemeente Twenterand is ze ook in andere gemeenten bezig dit thema op de kaart te zetten.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Naast de contacturen bent u ca. 2 uur kwijt aan voorbereiding (doorlezen Handreiking GHB-problematiek voor gemeenten).

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

Afhankelijk van de gekozen trainingsvorm

Prijs

Prijs nog niet bekend

*Prijs in overleg. We bieden u graag een training op maat, afgestemd op uw specifieke situatie. Neem contact op met Laura Nijkamp (lnijkamp@trimbos.nl) voor een offerte.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.