Studenten, alcohol, drugs en tabak

Ontdek wat onderwijsinstellingen en verenigingen kunnen doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, beperken en verhelpen.

Samenvatting

Wat kunnen hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen en instellingen voor verslavingszorg concreet doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen? Op deze inspiratiedag wordt u bijgepraat over o.a. recente kennis, wet- en regelgeving, signaleren en bespreekbaar maken van riskant middelengebruik. De dag is interessant voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met studenten en middelengebruik vanuit universiteiten en hogescholen, studentenorganisaties en instellingen voor (verslavings-)zorg.

Datum 2020 nog niet bekend

Zie voor een terugblik op 13 november 2019 de website van de Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak. Heeft u vragen? Neem contact op. 

Behoort u tot de doelgroep?

U houdt zich in uw werk bezig met studenten en middelengebruik en bent op zoek naar inspiratie, actuele kennis en praktische informatie. Deze dag is interessant voor medewerkers van universiteiten en hogescholen, studentenorganisaties en instellingen voor (verslavings-)zorg.

  • Studentendecanen, studieadviseurs, studentpsychologen
  • Bestuursleden van studentenverenigingen
  • Introductiecommissies
  • Campuscoördinatoren
  • Preventiefunctionarissen van instellingen voor verslavingszorg

Programma

De praktijk staat centraal: wat kunt u vanuit uw functie concreet doen om problemen die het gevolg zijn van alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen? Op het programma staan onderwerpen als studentencultuur, studentenwelzijn en de kosten en baten van alcohol- en drugsbeleid. Ook kunnen onder meer wet- en regelgeving en voorlichting aan de orde komen, evenals signaleren en bespreekbaar maken van riskant middelengebruik, begeleiden of verwijzen van studenten die door alcohol of drugs in de problemen komen. 

Datum 2020 nog niet bekend

Datum en programma voor 2020 zijn nog niet bekend. Om toch een indruk te krijgen kunt u een terugblik op de vorige editie bekijken op de website van de Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak. Heeft u vragen? Neem contact op. 

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

€ 0,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.