Het onderwijs weer open, hoe gaat het met de rookvrije terreinen?

In coronatijd werd de verplichting op rookvrije onderwijsterreinen van kracht. Nu steeds meer onderwijslocaties open zijn of gaan, wordt pas duidelijk hoe de nieuwe wetgeving werkt in de praktijk. Wat lukt en waarom? En waar zitten de knelpunten? Verneem het tijdens het webinar ‘Het onderwijs weer open, lukt het rookvrij houden van de terreinen?’

Wat leert u?

In dit twee uur durende webinar hoort u:

 • ervaringen van andere onderwijsinstellingen
 • hoe de NVWA haar toezicht uitoefent
 • hoe een gemeente meedenkt met het onderwijs
 • en de laatste stand van zaken uit de monitor ten aanzien van de realisatie van het rookvrije beleid op onderwijsterreinen.

Tijdens het webinar is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan en uitwisseling met de sprekers.

Samenvatting

Afgelopen jaar hebben de meeste onderwijsinstellingen hun terreinen rookvrij gemaakt. De wetgeving hiervoor werd per 1 augustus 2020 van kracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte per 1 januari 2021 met het toezicht op de naleving van de wet, iets later om het onderwijs tegemoet te komen in coronatijd. Nu steeds meer onderwijslocaties weer geopend worden, wordt ook steeds meer duidelijk hoe de nieuwe wetgeving werkt in de praktijk en waar onderwijsinstellingen en andere betrokken professionals nog van kunnen leren. Wat lukt goed en waarom? Welke knelpunten zijn er? Wat kunnen we leren van elkaar?

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Behoort u tot de doelgroep?

 • Professionals van onderwijsinstellingen die zijn belast met de invoering en handhaving van het rookvrije onderwijsterrein
 • Professionals bij gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de nieuwe wetgeving m.b.t. rookvrije onderwijsterreinen
 • Professionals van ggd of instelling voor verslavingszorg die belast zijn met de ondersteuning van onderwijsinstellingen bij het realiseren van het rookvrije onderwijsterrein

Programma

Het voorlopige programma van het webinar ‘Het onderwijs weer open, lukt het rookvrij houden van de terreinen?’ is als volgt:

 • Welkomstwoord
 • Onderwijsterreinen rookvrij: stand van zaken en nieuwe uitdagingen (Vicky Dellas en Jorien Slot-Heijs, onderzoekers Mulier Instituut)
 • De aanpak van een hogeschool
 • Voortgezet onderwijs; werkt het?
 • Hoe heeft deze mbo een rookvrij terrein gerealiseerd?
 • Een betrokken gemeente
 • Rookverbod op onderwijsterreinen (Marian Gacsbaranyi-Smink, Coördinerend Specialistisch Inspecteur team Expertise-Consument, NVWA)
 • Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
 • Afsluiting

Meer informatie

rookvrijschoolterrein.nl

rookvrijschoolterrein@trimbos.nl (contactpersoon Liesbeth Naaborgh)

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

*Het webinar is gratis. Voorafgaand aan het webinar ontvangen deelnemers via het opgegeven emailadres meer informatie en de link om de bijeenkomst te volgen.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.