Help, mijn kind gaat uit (voor preventiewerkers)

Leer een ouderavond te geven over alcohol, drugs en uitgaan aan ouders van leerlingen vanaf 15 jaar op scholen voor voortgezet onderwijs.

Wat leert u?

 • Opzet en programma van de ouderavond
 • Gebruik van de materialen (PowerPoint-presentatie, handleiding en filmpjes)
 • Tips over bevorderen van interactie met de zaal

Samenvatting

‘Help mijn kind gaat uit’ is een avond voor ouders van leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs over de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs tijdens het uitgaan. Pubers van 15 jaar en ouder gaan steeds meer hun eigen weg en ook hun ouders komen daarmee voor nieuwe uitdagingen te staan. Op deze avond wordt besproken hoe je als ouder toch invloed kunt hebben op het gedrag van je kind, ook op deze leeftijd. Ook krijgen de ouders actuele informatie over o.a. alcoholgebruik onder jongeren, ecstasy en gehoorschade. Tijdens deze training voor preventiewerkers van ggd’en en instellingen voor verslavingszorg leert u alles om deze ouderavond te kunnen geven.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker bij een ggd of bij een instelling voor verslavingszorg of bent betrokken bij de uitvoering van preventieprogramma Helder op School in het voortgezet onderwijs. U wilt ouders van leerlingen van de bovenbouw van het regulier voortgezet onderwijs betrekken door middel van een interactieve ouderavond.  

 • Preventiewerkers bij een ggd
 • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Vereist aanvangsniveau

 • Basiskennis alcohol en drugs
 • Trainingservaring

Leer van de experts

Zowel het programma van de avond als de training zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut samen met GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek en zijn gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek in combinatie met ervaring uit de praktijk.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u de ouderavond ‘Help mijn kind gaat uit’ geven aan ouders van leerlingen in de bovenbouw op scholen voor voortgezet onderwijs (mavo, havo en vwo).

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

U leert tijdens deze training van 2½ uur om een ouderavond te geven over alcohol, drugs en uitgaan aan ouders van leerlingen in de bovenbouw van het regulier voortgezet onderwijs (mavo, havo en vwo).  

Onderwerpen training

 • Opzet en programma van de ouderavond
 • Handleiding PowerPoint-presentatie
 • Materialen (o.a. PowerPoint, stellingen en filmpjes)
 • Tips over interactie met de zaal
 • Tips voor werving van deelnemers
 • Onderlinge uitwisseling

Werkvormen training

 • Kennisoverdracht
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • Discussie
 • Stellingen

Over ‘Help mijn kind gaat uit’

Tijdens deze avond krijgen ouders informatie en wordt op een interactieve en uitdagende manier met de ouders gediscussieerd. Korte filmpjes dagen uit tot dit gesprek.

Onderwerpen ouderavond

 • Met welke middelen komen jongeren in aanraking?
 • Wat doet ecstasy?
 • Hoeveel drinken jongeren nu eigenlijk?
 • Welke aangrijpingspunten heb je als ouder voor een gesprek?
 • Wat werkt en wat zijn veel voorkomende valkuilen? 

Lespakket ‘In Charge’

‘Help mijn kind gaat uit’ is een goede aanvulling op het lespakket ‘In Charge’. Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen vanaf 16 jaar en gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor de jongeren beter in staat zijn verleidingen, zoals gebruik van alcohol en drugs, te weerstaan. Er is een aparte training voor preventiewerkers om docenten te leren werken met dit lespakket.

Trainer(s)

Ninette van Hasselt is hoofd van het programma Alcohol en was betrokken bij de ontwikkeling van de ouderavond. Daarnaast is ze auteur van het boek ‘Pubers en Uitgaan; de kicks, de risico’s en de uitdagingen voor opvoeders’.

Mahshid Westerink-Borghei is werkzaam als Adviseur Gezondheid en Leefstijl bij GGD Amsterdam en was ook betrokken bij de ontwikkeling van de ouderavond. Bovendien heeft zij veel ervaring met het geven van de ouderavond, waardoor ze veel praktische tips kan geven.

Meer informatie

Dossier Opvoeding en uitgaan

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Er is geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Na het volgen van de training krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. Daarnaast ontvangt u een exemplaar ven het boek ‘Pubers en Uitgaan’. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 50,00 excl. btw

*Prijs inclusief trainingsmateriaal (digitaal materiaal en boek)

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.