Help, mijn kind gaat uit

Leer ouders voor te lichten over alcohol, drugs en uitgaan (Train de trainer)

Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond over o.a. alcohol, ecstasy en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) getraind voor de uitvoering van de ouderavond.

Ouders van pubers van 15 jaar en ouder komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Jongeren gaan steeds meer hun eigen weg, als ouder lijk je steeds minder invloed te hebben. In deze ouderavond wordt gesproken hoe je als ouder, ook op deze leeftijd, nog steeds invloed kan hebben. Op een interactieve en uitdagende manier wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek. Met welke middelen komen jongeren in aanraking, wat doet ecstacy, hoeveel drinken jongeren nu eigenlijk? En welke aangrijpingspunten heb je als ouder? Wat werkt en wat zijn veel voorkomende valkuilen?

Help mijn kind gaat uit kan ook worden uitgevoerd in combinatie met de ouderavond In Charge. In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan.

 

Preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) met trainingservaring. Inhoudelijke kennis over middelen wordt aanbevolen.

Na het volgen van deze training kunt u de ouderavond, bijvoorbeeld op middelbare scholen, zelf gaan geven aan ouders van bovenbouwleerlingen (Niveau MAVO/HAVO/VWO).

Help, mijn kind gaat uit kan ook worden uitgevoerd in combinatie met de ouderavond In Charge.

 

 

Duur
2,5 uur (13:30 - 16:00 uur)
Prijs
€ 95,00
Trainer
Ninette van Hasselt, nhasselt@trimbos.nl
Mahshid Westerink-Borghei, werkzaam als Adviseur Gezondheid en Leefstijl bij GGD Amsterdam

Meer trainingen