Het Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Wat betekent het Experiment Gesloten Coffeeshopketen voor cannabispreventie? In deze zomersessie vertellen diverse betrokkenen wat het experiment betekent voor preventie in hun dagelijks werk.

Wat leert u?

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Heeft u het gemist? Kijk deze dan terug op YouTube.

Samenvatting

Datum: 24 augustus 2021
Tijd: 15:30 – 17:00
Prijs: Gratis

Behoort u tot de doelgroep?

  • Gemeenten

  • Preventieprofessionals

Programma

In het najaar van 2021 gaat in tien deelnemende gemeenten het Experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen (de commissie Knottnerus) adviseerde in 2018 om het experiment gepaard te laten gaan met “preventieve aandacht voor de gezondheidsschade die zowel cannabisgebruik als roken kan veroorzaken”.

In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) heeft het Trimbos-instituut vorig jaar een advies uitgebracht over een preventieaanpak die bijdraagt aan het voorkomen van (een eventuele stijging van) cannabisgebruik ten tijde van het experiment. In overleg met de tien experimentgemeenten en in samenwerking met de instellingen voor verslavingszorg wordt dit advies nu uitgewerkt in een aantal concrete activiteiten op het gebied van communicatie, deskundigheidsbevordering en uitrol van interventies. In deze zomersessie gaan we nader in op de achtergrond en uitvoering van deze activiteiten. Op welke doelen en doelgroepen richt de aanpak zich? Welke organisaties en interventies worden hierbij ingezet? En wat betekent dit voor preventiewerkers?

24 augustus van 15:30 – 17:00

Meer informatie

Eén van de voordelen dat deze zomersessie online is, is dat het overal (met wifi) te volgen is. Achter het bureau blijven zitten is niet nodig; dus installeer jezelf lekker in de tuin, in het park of op het balkon!

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

*Let op: in het aanmeldformulier wordt gevraagd naar uw factuurgegevens. Deze dient u wel in te vullen, maar zullen niet worden gebruikt aangezien de zomersessie gratis is.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.