Dubbele diagnose: basistraining

Introductie van 1 dag voor mensen die werken met cliënten met een psychische stoornis én een verslaving (Training voor professionals)

Verdiep uw kennis over de gevolgen die een dubbele diagnose kan hebben en leer hoe u daar als hulpverlener mee om kunt gaan.

Veel mensen met een psychische stoornis zijn ook verslaafd aan alcohol of drugs en veel mensen met een verslaving hebben ook een psychische stoornis. We spreken in dat geval van een ‘dubbele diagnose’, zoals een ernstige depressie gecombineerd met een alcoholverslaving, een persoonlijkheidsstoornis met cocaïnegebruik of schizofrenie met een cannabisverslaving. Een dubbele diagnose betekent doorgaans dat iemand veel ernstige problemen op diverse leefgebieden heeft. 

IDDT

De behandeling van cliënten met een dubbele diagnose vraagt om een speciale aanpak, omdat de psychische stoornis en de verslaving nauw met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden. Beide diagnoses kunnen het beste gelijktijdig door hetzelfde team behandeld worden met een geïntegreerde dubbele diagnose behandeling (IDDT of Integrated Dual Disorder Treatment).

Inhoud basistraining

Tijdens deze interactieve training krijgt u een introductie in de problemen die kunnen spelen bij uw cliënten. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. De aanpak is gebaseerd op de geïntegreerde dubbele diagnose behandeling of IDDT.

Onderwerpen basistraining

  • Verslaving en middelen: wat is verslaving, de neurobiologie van verslaving, redenen en gevolgen van gebruik, craving en omgaan met trek, werking van de meest gangbare middelen
  • Dubbele diagnose: biopsychosociaal model, interactie tussen verslaving en psychische aandoening
  • Basisfilosofie en principes IDDT
  • Werken met IDDT: aansluiten bij de cliënt
  • Opbouwen van een geïntegreerd behandelaanbod

Landelijk expertise- en implementatiecentrum dubbele diagnose (LEDD)

De training wordt gegeven in samenwerking met het LEDD. Dit expertisecentrum is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut en zes ggz-instellingen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met een dubbele diagnose. Dit garandeert dat de training gebaseerd is op de meest recente kennis uit wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met actuele inzichten uit de praktijk.

Mensen die werken in de ggz (inclusief verslavingszorg) en medewerkers van woonvoorzieningen, maatschappelijke opvang en aanpalende disciplines, zoals verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, begeleiders, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en POH’s GGZ. 

Wordt uw functie niet genoemd en bent u wel geïnteresseerd in de training? Neem contact met ons op.

  • U weet wat een verslaving precies is, wat de meest gangbare middelen zijn en wat hun werking is.
  • U weet hoe een psychische aandoening en een verslaving elkaar kunnen beïnvloeden.
  • U heeft handvaten gekregen voor het omgaan met cliënten met een dubbele diagnose.
  • U weet wat de geïntegreerde behandeling van deze beide aandoeningen inhoudt.
Duur
9:30 - 16:30
Accreditatie
- Verpleegkundig Specialisten Register V&VN: 6 punten
- Kwaliteitsregister V&V: 6 punten
- Register Zorgprofessionals V&VN: 6 punten
Prijs
€ 395,00
Toelichting
Inclusief lunch
Trainer
Anneke van Wamel, awamel@trimbos.nl
Datum
dinsdag 17 december 2019
 
Inschrijven

 

 

 

Meer trainingen