Dubbele diagnose: 3-delige training

Kom tot een geïntegreerde behandeling (Training voor professionals)

Trainingen gericht op een geïntegreerde behandelaanpak bij de combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening.

Trainingsaanbod van Het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) bestaande uit drie onderdelen die op elkaar aansluiten, maar ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Dubbele diagnose: oriëntatiecursus

Een oriëntatie op Dubbele Diagnose: Moeilijke mensen of dubbel ziek?
In deze cursus krijgen hulpverleners een gedegen introductie op de problemen die spelen bij cliënten met een dubbele diagnose en de manier waarop hulpverleners hierop het beste in kunnen spelen. De cursus is afwisselend van opzet: er wordt gebruik gemaakt van oefeningen, opdrachten, discussie en filmfragmenten.

Dubbele diagnose: basiscursus

De cursus (vervolg op de oriëntatiecursus) richt zich op het aanleren van vaardigheden om te starten met het geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose cliënten. Daarnaast biedt de cursus verdieping in kennis over dubbele diagnose problematiek.

De basiscursus is ook los te volgen

Dubbele diagnose: verdiepingsmodulen

Er is een gevarieerd aanbod aan verdiepingsmodulen, o.a. zelfhulp, verslaving en trauma, verslaving en autisme, systeem/familie, assessment instrumenten: MINI, MATE Grid, EuropASI, CIDI, HONOS. Het is mogelijk om een programma te laten samenstellen van een of meerdere onderdelen.

Hulpverleners, begeleiders en verwijzers die zich willen oriënteren op de verschillende facetten van de dubbele diagnose problematiek.

Prijs
€ 0,00
Trainer

Voor meer informatie en aanmeldingen: www.ledd.nl

Het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut, Mentrum (onderdeel van Arkin), GGZ Eindhoven en de Kempen, Palier (Parnassia Bavogroep) en Delta Psychiatrisch Centrum.

Meer trainingen