Drugsvoorlichting op maat - Zomersessie

Jongeren verschillen en hun alcohol- en drugsgebruik verschilt ook. Deze zomersessie gaat over het maken van persona’s in drugsgebruik. Persona’s - fictieve vertegenwoordigers van subgroepen jongeren – brengen die subgroepen in kaart. Zo kun je het middelengebruik van verschillende groepen jongeren beter begrijpen, kun je gerichter inspelen op hun specifieke behoeften en effectiever communiceren.

Behoort u tot de doelgroep?

  • Deze sessie is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met jongeren die middelen gebruiken. Bijvoorbeeld preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg, jongerenwerkers of docenten.
  • Minimaal 7 en maximaal 20 deelnemers.

Resultaat

Na deze middag weet je hoe je persona's kunt gebruiken om subgroepen jongeren in kaart te brengen om ze beter te begrijpen. En zo specifieker kunt inspelen op hun behoeften en effectiever kunt communiceren. 

Beschrijving van de training

De afgelopen jaren hebben wij ons verdiept in deze persona’s. We hebben jongeren geïnterviewd en meer dan 4000 vragenlijsten verzameld over het alcohol- en drugsgebruik van jongeren. We stelden vragen over hun gebruik (frequentie, soort middel), maar ook over de verwachtingen die zij daarbij hadden, positief en negatief. Ook vroegen we naar hun intenties om vaker drugs te gebruiken en eventuele barrières bij het stoppen.

Tijdens deze interactieve zomersessie bespreken we met jullie de methode van het gebruik van persona’s. Wat zijn de voor- en nadelen? Daarna gaan we met jullie in gesprek over enkele van deze persona’s. Herken je ze? Als je ze tegenkomt in je werkomgeving, hoe ga je dan met ze om? Wat zijn de risicofactoren die je je bij deze jongeren voorstelt, hoe communiceer je met ze en welke interventies zet je in? Ook praten we met elkaar over de implementatie van de persona’s. Wat heb je als professional nodig om hiermee aan de slag te gaan?

Deze zomersessie vormt de eerste van 4 workshops waarin wij als onderzoekers samen met professionals enkele persona’s invullen.

Bekijk alle Zomersessies

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Lesmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 30,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.