Drugs in de huisartsenpraktijk

Leer gebruik herkennen en bespreken (Training voor professionals)

Waaraan kunt u herkennen of een patiënt drugs gebruikt? Wat zijn de effecten, hoe maakt u (problematisch) drugsgebruik bespreekbaar en hoe moet u handelen? In de training krijgt u een antwoord op deze vragen.

Patiënten zijn niet altijd oprecht over hun middelengebruik waardoor het moeilijk is om sommige klachten te herleiden naar (problematisch) drugsgebruik. Drugsgebruik kan leiden tot verschillende problemen zoals intoxicaties en levensbedreigende situaties, maar ook psychopathologie en verslaving.

De training gaat uitgebreid in op de effecten en klinische symptomen die samenhangen met het gebruik van drugs en hoe die te herkennen. Aan de hand van eigen casuïstiek gaan we in op het signaleren, bespreekbaar maken en eventueel doorverwijzen van patiënten.

  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners

Na de training bent u: 

  • Beter in staat om signalen van problematisch drugsgebruik te herkennen en om te handelen (maken ‘preventieve afspraken’ en/of doorverwijzen)
  • Op de hoogte van (hedendaagse) drugs en de effecten van gebruik
Duur
1 dagdeel (13.30 - 16.30)
Prijs
€ 310,00
Trainer
Esther Croes, ecroes@trimbos.nl

Meer trainingen