Drank- en Horecawet (DHW)

Deze training geeft u als adviseur en/of beleidsmaker handvatten waarmee u preventie en handhaving in uw gemeente nog beter kunt verbinden, om zo meer resultaten te scoren met uw alcoholbeleid.

Behoort u tot de doelgroep?

 • Beleidsmakers gemeenten
 • Beleidsadviseurs GGD

Resultaat

Na het volgen van de training bent u:

 • Goed ingewerkt in de Drank- en Horecawet (DHW) en het toepassen daarvan in uw advieswerkzaamheden bij gemeenten
 • In staat om op integrale wijze preventie- en handhavingsplannen (mede) te ontwikkelen
 • Bewuster van uw eigen rol in de gemeentelijke beleidscyclus
 • In staat nieuwe preventie- en handhavingsinterventies en strategieën te ontwikkelen

Programma

De training bestaat uit twee aaneen gesloten dagen en een terugkomdagdeel. Dat laatste dagdeel wordt in overleg met deelnemers gepland.

Tijdens de training wordt u geïnformeerd over:

 • Het belang van de verbinding tussen preventie en handhaving
 • De belangrijkste preventieonderdelen van de Drank- en Horecawet (DHW)
 • Praktijkvoorbeelden waarin preventie en handhaving succesvol zijn gecombineerd
 • De meest voorkomende vragen van gemeenten over de Drank- en Horecawet (DHW)
 • De evaluatie van gemeentelijk alcoholbeleid

De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut i.s.m. het Expertisecentrum Handhaving Drank- en Horecawet (DHW). 

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 875,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.