Drank- en Horecawet (DHW)

Deze training geeft u als adviseur en/of beleidsmaker handvatten waarmee u preventie en handhaving in uw gemeente nog beter kunt verbinden, om zo meer resultaten te scoren met uw alcoholbeleid.

Behoort u tot de doelgroep?

 • Beleidsmakers gemeenten
 • Beleidsadviseurs GGD

Resultaat

Na het volgen van de training bent u:

 • Goed ingewerkt in de Drank- en Horecawet (DHW) en het toepassen daarvan in uw advieswerkzaamheden bij gemeenten
 • In staat om op integrale wijze preventie- en handhavingsplannen (mede) te ontwikkelen
 • Bewuster van uw eigen rol in de gemeentelijke beleidscyclus
 • In staat nieuwe preventie- en handhavingsinterventies en strategieën te ontwikkelen

Beschrijving van de training

De training bestaat uit twee aaneen gesloten dagen en een terugkomdagdeel. Dat laatste dagdeel wordt in overleg met deelnemers gepland.

Tijdens de training wordt u geïnformeerd over:

 • Het belang van de verbinding tussen preventie en handhaving
 • De belangrijkste preventieonderdelen van de Drank- en Horecawet (DHW)
 • Praktijkvoorbeelden waarin preventie en handhaving succesvol zijn gecombineerd
 • De meest voorkomende vragen van gemeenten over de Drank- en Horecawet (DHW)
 • De evaluatie van gemeentelijk alcoholbeleid

De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut i.s.m. het Expertisecentrum Handhaving Drank- en Horecawet (DHW). 

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Lesmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 875,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.