KOPP/KOV: Doe-Praatgroep

Voorkom psychische problemen bij kinderen (8-12 jaar) (Train de trainer)

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De interventie ‘Doe-praat Groep’ heeft als doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zelf ernstige problemen ontwikkelen.

De Doe-praatgroep KOPP/KVO is een preventief groepsaanbod voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (8-12 jaar). De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Voorbereiding
  Voorafgaand aan de bijeenkomst volgt u een online training om uw basiskennis over de KOPP/KVO-doelgroep op te frissen.
 • Trainingsdag
  - Gesprek en discussie over de invloed van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen op het geven van de Doe-praatgroep.  Wat zijn bijv. de consequenties van het ‘nieuwe ggz’ denken voor deze doelgroep? En wat betekent de transitie van de jeugdzorg, met name de ‘eigen regie’, voor de betrokkenheid van ouders bij het aanbod? Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een visie op het werken met de KOPP/KVO doelgroep.
  - Doornemen van het draaiboek Doe-praat groep en oefenen met onderdelen.

Al veel ervaring met Doe-praatgroepen? Dan is de updatebijeenkomst misschien iets voor u.

 • Preventiewerkers jeugd uit de GGZ of Verslavingszorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Jeugdzorg medewerkers
 • Jeugdwelzijnswerkers
 • POH’s GGZ jeugd

Na het volgen van deze trainingsdag bent u goed op de hoogte van de inhoud van het vernieuwde draaiboek om deze met succes uit te kunnen voeren. Ook heeft u kennis en ervaringen gedeeld over het werken met de KOPP/KVO-doelgroep in de context van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Duur
9:00 uur - 17:00 uur (daarnaast 2 uur voorbereiding)
Accreditatie
Wordt aangevraagd bij SKJ
Prijs
€ 395,00
Trainer
Ireen de Graaf, igraaf@trimbos.nl
Susanne Brieko, werkzaam als GGZ preventiewerker bij De Jutters en ervaren KOPP/KVO-uitvoerder Beppie ten Broeke, werkzaam als preventiewerker, POH GGZ verslavingsconsulent bij Tactus Verslavingszorg

Doe-praatgroep

De Doe-praatgroep is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die opgroeien in een gezin met ten minste één ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Het doel van de Doe-praatgroep is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van psychische problemen bij kinderen als gevolg van psychische problemen en/of verslavingsproblemen van een of beide ouders.

De Doe-praatgroep bestaat uit acht bijeenkomsten voor de kinderen (ieder 1,5 uur) en twee ouderbijeenkomsten (ieder 1,5 uur).

In de Doe-praatgroep wordt bij kinderen spelenderwijs gewerkt aan de volgende doelen:

 • Het verminderen van gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid
 • Het verbeteren van het competentiegevoel en de coping vaardigheden
 • Het bewust worden en gebruiken van het sociale netwerk
  Door de kennismaking met ouders, de ouderbijeenkomsten en het gebruik van het ouderboekje wordt het volgende doel gerealiseerd:
 • Het verbeteren van de ouder-kind interactie en het bevorderen van bewustwording bij ouders over de gevolgen van hun problemen voor hun kind

Meer informatie

www.koppkvo.nl
Voor actuele informatie over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerken die helpt bij een voortvarende aanpak van KOPP/KVO-problematiek. De website is bedoeld voor professionals, gemeenten, zorgverzekeraars, ouders, naasten en kinderen.

Psychische problemen en ouderschap
Op 8 maart 2018 vond het congres ‘Ouderschap en psychiatrie’ plaats. Op deze site is alle informatie van het congres verzameld: filmpjes van de keynotes en enkele workshops, verslagen en powerpoints.

Meer trainingen