Doe-Praatgroep KOPP/KOV (8-12)

Leer werken met de methode ‘Doe-Praatgroep’ en ondersteun kinderen (8-12) van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen.

Wat leert u?

 • Opzet en achtergronden van de ‘Doe-Praatgroep’
 • Inhoud van het draaiboek
 • Organisatie van de ‘Doe-Praatgroep’
 • Vaardigheden nodig voor de uitvoering
 • Aanscherpen van visie door uitwisselen van ervaringen met vakgenoten over het werken met deze doelgroep in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen

Samenvatting

Kinderen die opgroeien in een gezin waarin één of beide ouders psychische problemen of verslavingsproblemen heeft of hebben, lopen het risico om zelf (later) ook psychische problemen te ontwikkelen. Het is belangrijk dat zij leren begrijpen wat er aan de hand is en hun emoties leren uiten. Het is ook goed dat ze buiten het gezin de gelegenheid krijgen om in een veilige omgeving te ontspannen en te spelen met gelijkgestemden. Hierdoor gaan ze ook zien dat zij niet de enigen zijn met problemen thuis. De ‘Doe-Praatgroep’ is ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De methode is laagdrempelig opgezet, de bijeenkomsten zijn gratis en er wordt geen dossier opgebouwd. In deze training leert u alles wat u nodig heeft om de ‘Doe-Praatgroep’ in uw eigen omgeving te kunnen opzetten en begeleiden. 

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt met kinderen van ouders die psychische of verslavingsproblemen hebben en u zoekt een beproefde methode om deze kinderen te steunen en te voorkomen dat zij zelf (later) ook problemen ontwikkelen.

 • Preventiewerkers jeugd uit de ggz of verslavingszorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Jeugdzorgmedewerkers
 • Jeugdwelzijnswerkers
 • POH’s GGZ-jeugd

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

 • Vooropleiding: minimaal hbo
  (de doe-praat groep zal uiteindelijk begeleid worden door twee begeleiders waarvan minimaal één begeleider een wo-opleiding heeft afgerond en de andere begeleider minimaal hbo-geschoold is)
 • Voorkennis: het is belangrijk dat de begeleiders op de hoogte zijn van psychische en verslavingsproblemen bij volwassenen en dat ze over didactische vaardigheden beschikken

 Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een andere vooropleiding of andere werkervaring? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De ‘Doe-Praatgroep’ is een methode die met succes in het hele land toegepast wordt. De training om met deze methode te leren werken, wordt gegeven door een aantal speciaal hiervoor opgeleide trainers. Hun achtergrond en werkervaring garandeert altijd een combinatie van actuele kennis vanuit het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en relevante ervaring uit de praktijk.

Resultaat

 • Kennis en inhoud van opzet en draaiboek
 • Vaardigheden in het werken met deze methode
 • Actuele kennis van onderzoek
 • Aanscherping van uw visie op werken met deze doelgroep

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

In deze training leert u werken met de ‘Doe-praatgroep’, een vorm van laagdrempelige groepsbehandeling waarmee u kinderen beter leert omgaan met een complexe thuissituatie door psychische of verslavingsproblemen. Voorafgaand aan de bijeenkomst volgt u een online training om uw basiskennis over de KOPP/KVO-doelgroep op te frissen (duur ca. 2 uur). De trainingsdag zelf duurt 8 uur.

Over de ‘Doe-Praatgroep’

De ‘Doe-praatgroep’ is een veilige ontmoetingsgroep voor kinderen tussen 8 en 12 jaar, die opgroeien in een gezin met ten minste één ouder met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV), waarin op een speelse manier wordt besproken hoe je als kind kunt omgaan met de problemen van je ouder(s). Het doel is om te voorkomen dat de kinderen (later) zelf psychische problemen ontwikkelen.

De ‘Doe-praatgroep’ bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen en twee ouderbijeenkomsten van anderhalf uur. Er is ook een werkboekje voor ouders.

Met de kinderen wordt gewerkt aan:

 • verminderen van gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid
 • verbeteren van het competentiegevoel en de coping-vaardigheden
 • bewust worden en gebruiken van het sociale netwerk 

Met de ouders wordt gewerkt aan bewustwording van de gevolgen die hun problemen voor hun kind hebben en het verbeteren van de interactie met hun kind.

Onderwerpen

 • Draaiboek voor het organiseren en begeleiden van de ‘Doe-Praatgroep’
 • Gebruik van de verschillende materialen
 • Oefenen met diverse onderdelen (rollenspel)
 • Trainen van vaardigheden in het omgaan met ouders met psychische of verslavingsproblemen (rollenspel)
 • Gesprek en discussie over werken met de KOPP/KVO-doelgroep, o.a. consequenties van het ‘nieuwe ggz-denken’ en de transitie van de jeugdzorg

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • Verwerkingsopdrachten
 • Zelfstudie
 • Discussie

Trainer(s)

 • Ireen de Graaf, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut
 • Beppie ten Broeke, preventiewerker, POH GGZ en verslavingsconsulent bij Tactus Verslavingszorg

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Naast de trainingsdag van 8 uur volgt u ter voorbereiding een online training van 2 uur.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

*Prijs inclusief lunch, online training Basiskennis over KOPP/KOV vooraf en digitaal trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.