De kunst en kunde van implementatie

In deze training op maat leert u de kunst en kunde van het implementeren.

Behoort u tot de doelgroep?

Professionals die interventies, zorgvernieuwingen of innovaties willen implementeren. In het bijzonder geschikt voor de sectoren geestelijke gezondheid, welzijn en publieke gezondheid.

Resultaat

Aan het einde van de training beschikt u over alle ingrediënten om een gedegen implementatieplan te beschrijven en heeft u ideeën om de implementatie bij te sturen bij nieuwe knelpunten.

Programma

In deze training leert u een wetenschappelijk onderbouwd implementatieplan te schrijven voor een interventie, zorgvernieuwing of innovatie. Aan de hand van uw eigen casus verkent u allereerst de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren tijdens de implementatie. U leert vervolgens welke implementatiestrategieën u kunt inzetten om deze problemen te tackelen. Ten slotte maakt u op basis van theorieën over gedragsverandering een start met uw implementatieplan.

‘Hoe meet je of de implementatie effectief is?’ In dit deel worden enkele methoden besproken en op basis van de behoefte 2 methodes nader uitgewerkt:

  1. Implementatie met de doorbraakmethode. 
  2. Implementatie met op maat interventies.

Ook is er ruimte om een eigen casus uit te werken aan de hand van een implementatieonderzoeksmethode.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

Prijs nog niet bekend

*Prijs op aanvraag

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.