Cannabiscongres

Onderzoekers, beleidsmakers en professionals delen hun laatste inzichten op het Cannabiscongres. Er worden nieuwe denkrichtingen verkend én tegelijkertijd handvatten geboden voor effectieve cannabispreventie en –behandeling. Dit congres is een must voor iedereen die op enigerwijze betrokken is bij de vormgeving van beleid, voorlichting, preventie of behandeling rondom cannabisgebruik.

Behoort u tot de doelgroep?

Voor iedereen die zich inzet voor cannabisonderzoek, cannabispreventie, naleving en handhaving van de wet. Zoals onderzoekers, beleidsprofessionals, burgemeesters, wethouders en gemeenteambtenaren, GGD‘en, verslavingszorginstellingen, jongerenwerkers, Centra voor Jeugd en Gezin, raadsleden, politie, (regionale) toezichthouders, coffeeshopeigenaren en andere geïnteresseerden.

Programma

De effecten van de legalisering van cannabis in de VS en Uruguay en de experimenten met gereguleerde wietteelt in Nederland staan volop in de belangstelling. Voor de dagelijkse praktijk van cannabispreventie en –behandeling lijkt echter veel minder aandacht. Echter, juist vanwege deze ontwikkelingen is het extra belangrijk om te weten wat de laatste inzichten zijn over risico’s van cannabisgebruik. Kunnen we anticiperen op de eventuele gevolgen van beleidswijzigingen? Wat werkt bij het voorkomen van problematisch gebruik? En, welke doelgroepen hebben hierbij extra aandacht nodig?

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

Prijs nog niet bekend

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.