Cannabiscongres

Nieuwe denkrichtingen en alles over preventie en behandeling (Congres / studiedag)

Onderzoekers, beleidsmakers en professionals delen hun laatste inzichten op het Cannabiscongres. Er worden nieuwe denkrichtingen verkend én tegelijkertijd handvatten geboden voor effectieve cannabispreventie en –behandeling. Dit congres is een must voor iedereen die op enigerwijze betrokken is bij de vormgeving van beleid, voorlichting, preventie of behandeling rondom cannabisgebruik.

De effecten van de legalisering van cannabis in de VS en Uruguay en de experimenten met gereguleerde wietteelt in Nederland staan volop in de belangstelling. Voor de dagelijkse praktijk van cannabispreventie en –behandeling lijkt echter veel minder aandacht. Echter, juist vanwege deze ontwikkelingen is het extra belangrijk om te weten wat de laatste inzichten zijn over risico’s van cannabisgebruik. Kunnen we anticiperen op de eventuele gevolgen van beleidswijzigingen? Wat werkt bij het voorkomen van problematisch gebruik? En, welke doelgroepen hebben hierbij extra aandacht nodig?

Voor iedereen die zich inzet voor cannabisonderzoek, cannabispreventie, naleving en handhaving van de wet. Zoals onderzoekers, beleidsprofessionals, burgemeesters, wethouders en gemeenteambtenaren, GGD‘en, verslavingszorginstellingen, jongerenwerkers, Centra voor Jeugd en Gezin, raadsleden, politie, (regionale) toezichthouders, coffeeshopeigenaren en andere geïnteresseerden.

Prijs
€ 0,00

Meer trainingen