Angst en depressie bij jongeren

Wat werkt? (Training)

Angst en depressie komen veel voor onder jongeren. Uit het overschot van beschikbare programma’s voor de behandeling van angst en depressie, zijn nu de werkzame elementen verzameld in een aantal modules.

Angst en depressie komen veel voor onder jongeren. Uit het overschot van beschikbare programma’s voor de behandeling van angst en depressie, zijn nu de werkzame elementen verzameld in een aantal modules. Het werken met modules is een nieuwe manier om jongeren meer op maat te helpen bij angst- en depressie klachten.

Voor deze bijeenkomst worden professionals én jongeren uitgenodigd, omdat zij samen de doelgroep zijn en juist de uitwisseling en interactie van belang zijn bij de nieuwe aanpak.

  • Psychologen en (ortho)pedagogen die werken met jongeren met angst- en depressie klachten
  • Jongeren 12 – 18 jaar
Duur
16.00 - 20.00 uur, maximaal 30 deelnemers
Accreditatie
Wordt aangevraagd bij VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën)
Investering
Gratis, inclusief diner (de kosten van de catering/zaalhuur worden in rekening gebracht als u niet komt opdagen).

Opzet bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst vertellen onderzoekers en ervaren praktijkprofessionals

over WAT voor WIE werkt bij preventie en behandeling van angst en depressie bij jongeren en HOE dat in elkaar zit. De nieuw ontwikkelde modulaire aanpak maakt gebruik van deze kennis én is al getest met jongeren van de Nationale Jeugdraad (NJR). De betrokken jongeren zijn aanwezig om te vertellen over hun ervaringen met deze aanpak. Deelnemers aan de bijeenkomst gaan ook zelf aan de slag met de modules om te ervaren en zien hoe het werkt. Bij: je spinnenangst aanpakken (er is een echte spin aanwezig) OF oefenen in positief denken OF lekker ontspannen.

Programma
Wat u in ieder geval kunt verwachten:  

  • Jongeren vertellen over hun ervaringen met de hulpverlening
  • Onderzoekers en professionals lichten toe wat werkt, voor wie en hoe
  • Aan de hand van filmopnames worden de ervaringen met de nieuwe aanpak toegelicht
  • Workshops: Zelf aan de slag met de modules
  • Discussie tussen onderzoekers, professionals en jongeren

Meer trainingen